Genomförande av ombyggnation som tar hyresbostadsyta i anspråk

Kan man som fastighetsägare, bygga om en hyresgästs hall så att denna blir mindre och trapphuset större. Detta för att man ska kunna öppna upp till en tidigare igensatt dörr. Hyresgästens lägenhet blir 3-4 kvm mindre, hyresgästen får motsvarande sänkt hyra och fastighetsägaren får möjlighet att bygga om en tidigare lokal till lägenhet. Detta gör att fastigheten blir enbart bostäder. Kan den bosatta i lägenheten med hallen hindra ombyggnationen?

Lawline svarar

Hej!

Det finns två möjliga vägar att gå för att kunna göra en sådan ändring som frågan avser. Antingen kan den berörda hyresgästen godkänna ombyggnationen, eller så kan hyresnämnden ge tillåtelse. Först och främst ska hyresvärden lämna skriftligt meddelande till berörda hyresgäster om den åtgärd som planeras. Endast om dessa uttryckligen godkänner åtgärden får den genomföras utan hyresnämndens tillåtelse. I det här fallet är det med största sannolikhet bara den hyresgäst vars lägenhetsyta blir mindre som ska anses berörd och som alltså måste godkänna åtgärden. Om det finns två hyrestagare i lägenheten krävs dock bådas godkännande. Det finns inget krav på att godkännandet ska vara skriftligt men det är att rekommendera. När två månader har gått sedan hyresgästen fick meddelande om åtgärden utan att denna givit sitt godkännande, får hyresvärden ansöka om tillstånd hos hyresnämnden istället. Hyresnämnden gör då en bedömning utifrån en avvägning mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen i frågan. Om hyresnämnden meddelar tillåtelse får åtgärden genomföras.

De lagrum som aktualiseras är Jordabalken 12 kap. 18d - 18h §§ och du hittar dem https://lagen.nu/1970:994.

Vänliga hälsningar,

Miranda LymeusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000