Generellt om testamente och hur ett skifte går till

2021-01-27 i Testamente
FRÅGA
Hej!Några frågor ang arv i testamente.Följande händelse.En faster till mig har gått bort och i testamentet står att hennes sambo ärver hennes del i fastigheten och hennes lösöre med fri förfoganderätt, om sambon avyttrar fastigheten så ska min fasters del i fastighet och hennes lösöre tillfall mig. .Fastighet äger de halva var,Min faster har inga egna barn, syskon eller föräldrar i livet,bouppteckningen är gjord och finns (godkänd ) hos skattemyndigheten.Jag har även en kopia av bouppteckningen.Bouppteckning gjord av jurist firma.1. Hur bevakar jag min rätt i testamentet? ( då jag och hennes sambo inte har kontakt alls)2. Vad ska ske för att testamentet ska fullföljas?3.Vad kallas jag som efterarvinge? legetarie?4.Kan hennes sambo kring gå att hon testamenterat sin del i fastigheten till mig ,på nåt vis?Då han har egna barn sen tidigare. 5. Vad händer nu?Måste tiden ha sin gång?Har skrivit exakt hur det står i testamentet, fast utelämnat namn och födelsenr.Tack för svar,från en undrande novis i ämnet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Vad kallas jag som efterarvinge?

Egentligen är det mer precist att kalla dig legatarie eller universell testamentstagare. En legetarie är någon som är berättigad en specifik egendom, ex 15.000 kr eller en tavla. En universell testamentstagare är någon som är berättigad en kvot del eller hela kvarlåtenskapen. Beroende på testamentets utformning så tillhör du en av dessa två kategorier.

Hur du bevakar din rätt i testamentet och vad som ska ske för att testamentet ska fullföljas?

Inledningsvis är det så att det är dödsbodelägarnas sak att dela ut legaten. Man måste skilja på universell testamentstagare och legatarie. En legatarie är någon som ska få specifik egendom, ex ett bestämt belopp i pengar. En universell testamentstagare är någon som ska få en viss kvotdel eller hela kvarlåtenskapen (11 kap. 10 § ÄB). Legat kallas den egendom som ska delas ut, exempelvis pengar, andelar i bostadsrätter eller en tavla.

Arvskiftet - själva överlåtelsen av egendom - ska förrättas av arvingar och universella testamentstagare (23 kap. 1 § 1 st ÄB). Över arvskiftet ska det upprättas en handling som alla dödsbodelägare ska godkänna och signera (23 kap. 4 § ÄB).

Om det är så att man har samarbetssårigheter kan man hos tingsrätten förordna en skiftesman (23 kap. 5 § ÄB). Således kan de utföra skiftet och vara behjälpliga i att hantera eventuella problem.

Du kan även vända dig till tingsrätten i efterhand om du blir utan egendom eller sambon av någon anledning inte fullföljer sina förpliktelser enligt testamentet (jfr 22 kap. 2 § ÄB)

Kan sambon kringgå din rätt att erhålla halva fastigheten?

Att ärva med fri förfoganderätt innebär att man är begränsad i hur man får använda egendomen. Man får exempelvis inte ge bort en betydande del i gåva eller testamentera bort den. Vidare åligger sambon att fullgöra sina förpliktelser enligt testamentet (22 kap. 2 § ÄB). Skulle sambon av någon anledning inte fullgöra sin förpliktelse eller på annat sätt avhända sig egendomen på ett sätt som inskränker din rätt kan du föra en talan i domstol.

Vad händer nu?

Beroende på var ni befinner er i processen kan det vara så att kvarlåtenskapen ska beräknas, att legatet ska delas ut eller att arvet ska skiftas. Hela processen egentligen är upp till er att sköta. Om ni inte önskar att hantera den kan ni ansöka om en skiftesman i tingsrätt alternativt besöka en juristbyrå som kan hjälpa er mer konkret.

Om du har några frågor eller önskar att gå vidare med ditt ärende får du gärna vända dig till mig via denna länken: andre.blomquist@lawline.se

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2952)
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?

Alla besvarade frågor (96482)