Generella råd inför upprättande av testamente

2020-12-19 i Testamente
FRÅGA
Hej, Kan ni hjälpa mig att upprätta ett testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har nu vänt dig till Lawlines juridiska rådgivning som är gratis och utförs av studenter. Det jag kan göra är att ge dig en del generella råd för vad som krävs för att upprätta ett testamente. Jag har dock inte möjlighet att praktiskt hjälpa dig.

Vill du ha mer personlig och praktisk hjälp råder jag dig att vända dig till Lawlines jurister, det kan du göra genom att klicka här. Om du vill använda dig av mina råd för att upprätta testamentet själv, kan du använda en färdig mall för ett testamente. För att nå mallarna kan du klicka här.

Vilka generella råd kan ges inför upprättande av testamente?

1. Se över din familjesituation

Först och främst måste du tänka på vad som är syftet bakom och vad du vill uppnå ditt testamente. Det kan vara bra att kika på sin familjesituation.

Till exempel så ärver inte sambor varandra, om man vill ärva varandra behövs ett testamente. Ett annat exempel är om du har barn, så har dessa arvsrätt efter dig (2 kap. 1 § ärvdabalken). Barnen har rätt till sin laglott vilket innebär att du inte kan testamentera bort hela ditt arv. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvslotten beror på hur många barn du har. Om du efterlämnar dig ett arv på 100 000 kr och har två barn blir deras arvslott 50 000 kr. Då blir laglotten 25 000 kr per barn. Resterande värde av ditt arv kan du testamentera till vem du vill. Om du testamenterar bort ett större värde av ditt arv som inkräktar på ett barns laglott, har barnet rätt att påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken). Det är endast dina barn som har rätt till laglott. Har du inga barn kan du förfoga över ditt arv och testamentera hur du vill.

2. Formella krav på testamentet

Det finns en del formella krav för att ett testamente ska vara giltigt. För det första ska ett testamente upprättas skriftligt med två vittnen. Under vittnenas närvaro ska du som testator skriva under testamentet. Även vittnena ska skriva under testamentet. Vittnena måste vara medvetna om att det är ett testamente som de skriver under (10 kap. 1 § ärvdabalken). Vittnena måste vara över 15 år. Nära släkt såsom din make, sambo, barn, förälder, syskon eller svåger, eller en person som du ska testamentera egendom till, får inte vara vittnen (10 kap. 4 § ärvdabalken).

3. Formuleringen av testamentet

Du bör också tänka på hur testamentet formuleras. Olika formuleringar kan ge olika juridiska följder.

Det är bland annat viktigt att veta skillnaden på formuleringarna att ärva med fri förfoganderätt samt med full äganderätt. Om man skriver att någon ärver med fri förfoganderätt får den personen göra vad hen vill med egendomen med undantag från att testamentera bort den. Att ärva med full äganderätt eller om du inte skriver någon särskild föreskrift alls, innebär att personen har rätt att göra vad den vill med egendomen.

Det är också bra att fundera om du vill att den egendom du ska testamentera bort ska vara enskild egendom. Detta bör i sådana fall formuleras i testamentet.

4. Förvaring, tillgänglighet och övrigt

När testamentet ska åberopas vid din bortgång, är det av stor vikt att originalet kan uppvisas. Originalet av testamentet bör därför förvaras på ett säkert ställe. Ett exempel på en plats att förvara testamentet på är ett bankfack. Det kan vara bra att berätta för dina nära var testamentet finns så att det är lätt att hitta vid din bortgång.

Det kan vara bra att förvara ytterligare ett dokument tillsammans med ditt testamente där du beskriver hur du vill att viktiga beslut som ska tas efter din bortgång hanteras. Till exempel om hur du ställer dig till organdonation, din begravning, gravsten, minneslund eller annat som är viktigt att de efterlevande får reda på.

Hoppas att du fått lite hjälp på vägen, lycka till med upprättandet av testamentet!

Men vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2819)
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Alla besvarade frågor (91191)