FrågaAVTALSRÄTTAvtal29/07/2016

Generalfullmakters funktion

Vad är skillnaden mellan fullmakt och en generalfullmakt?

Lawline svarar

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En fullmakt innebär att en person (fullmaktssgivaren) förklarar att en annan person (fullmäktigen) har rätt att handla på fullmaktsgivarens vägnar (för annans räkning) och därigenom binda denne i förhållande till en tredje man. Konkret innebär det att fullmaktsgivaren tar på sig ansvaret för de rättshandlingar (som fullmakten avser) fullmäktigen företar för hans räkning. Fullmakter regleras i avtalslagens 2 kap. (se här)

En generalfullmakt är en typ av fullmakt som innebär att fullmaktsgivaren ger en fullmäktige möjlighet att utföra alla rättshandlingar som fullmaktsgivaren själv kan göra. Begreppet nämns inte avtalslagen. I juridisk litteratur har vissa ifrågasatt generalfullmaktens giltighet, enighet råder dock om att en generalfullmakt åtminstone skall tolkas restriktivt (liksom alla omfattande fullmakter). Skillnaden är alltså att en generalfullmakt är mer generell.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”