Generalfullmakters funktion

2016-07-29 i Avtal
FRÅGA
Vad är skillnaden mellan fullmakt och en generalfullmakt?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En fullmakt innebär att en person (fullmaktssgivaren) förklarar att en annan person (fullmäktigen) har rätt att handla på fullmaktsgivarens vägnar (för annans räkning) och därigenom binda denne i förhållande till en tredje man. Konkret innebär det att fullmaktsgivaren tar på sig ansvaret för de rättshandlingar (som fullmakten avser) fullmäktigen företar för hans räkning. Fullmakter regleras i avtalslagens 2 kap. (se här)

En generalfullmakt är en typ av fullmakt som innebär att fullmaktsgivaren ger en fullmäktige möjlighet att utföra alla rättshandlingar som fullmaktsgivaren själv kan göra. Begreppet nämns inte avtalslagen. I juridisk litteratur har vissa ifrågasatt generalfullmaktens giltighet, enighet råder dock om att en generalfullmakt åtminstone skall tolkas restriktivt (liksom alla omfattande fullmakter). Skillnaden är alltså att en generalfullmakt är mer generell.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1355)
2020-09-24 Bundenhet - Fullmakt - VD:s behörighet i aktiebolag - Vad gäller?
2020-09-17 Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?
2020-09-16 Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?
2020-09-13 Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?

Alla besvarade frågor (84326)