Gemensamt konto i samboförhållande

FRÅGA
Jag är ensam bröstarvinge efter min mor. Hon är/var medkontohavare på sin sambos konto. Inget testamente är skrivet och de var ej gifta inga gemensamma barn. Har jag rätt att ärva hennes del av tillgångarna på deras gemensamma konto? Tacksam för svar snarast.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Samboegendom
Pengar på ett konto utgör inte samboegendom i Sambolagens mening (3 §). Därför ska pengarna inte ingå i bodelningen efter din mor. Pengarna skall alltså delas upp innan bodelningen efter vad varje person äger på kontot. Kan man inte fastställa hur stor andel på kontot som vardera sambo äger skall tillgångarna delas så att varje sambo får hälften var.

Hennes del av kontot skall alltså tillfalla hennes kvarlåtenskap.

Arvsrätt
Du som ensam bröstarvinge har arvsrätt till hennes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Då inget testamente är skrivet ärver du hela kvarlåtenskapen och därför även hennes del på det gemensamma kontot.

Hoppas du fick svar på din fråga
Vänligen,

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?