Gemensamt konto ej att likställas med reparationsfond

FRÅGA
Hej,Jag har köpt min systers andel i sommarstugan som vi ägt tillsammans (50%) vardera..Vad händer med det gemensamma kontot som vi har för drift och underhåll.Skall det delas eller ej?När det gäller reparationsfond i en bostadsrätt så följer den lägenheten dvsden nya ägaren övertar reparationsfondens innestående medel.Gäller samma regel för vårt gemensamma drift och reparationskonto?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta och konkreta svaret på din fråga är nej; behållningen på ert gemensamma konto följer inte med köpet av fritidshuset.

Anledningen härför är att det gemensamma kontot har ingenting med fritidshuset att göra, och om ni inte uttryckligen reglerat hur det gemensamma kontot ska hanteras i köpehandlingarna för huset, så kommer kontot inte följa med köpet. Det är snarare fråga om att ni avslutar kontot (eller att du tar över det exempelvis) och då delar på behållningen i förhållande till hur mycket ni vardera satt in på kontot. Med andra ord, ert gemensamma konto har ingen koppling till fritidshuset och ska därmed inte följa med köpet, givet att ni inte avtalat om annat.

Om man gör en jämförelse till bostadsrättens "inre fond" eller "reparationsfond" så är detta ett konto som förs av bostadsrättsföreningen, och det är reglerat i föreningens stadgar hur det ska handhas. Vanligtvis är det uttryckligen angivet i stadgarna att den reparationsfonden ska följa bostadsrätten vid en eventuell försäljning.

Hoppas rådgivningen varit till hjälp och lycka till med sommarstugan!

Med vänliga hälsningar

Fredrik Norberg

Fredrik Norberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (247)
2020-07-04 Vad kan man avtala om muntligt vid en fastighetsaffär?
2020-05-29 Hur räknar man ut vad som är en skälig hyra?
2020-05-06 Vill köpa en fastighet som dock har hyresgäster som jag först vill ha bort. Vad kan man göra?
2020-04-30 Hur gör man för att köpa in sig i en fastighet?

Alla besvarade frågor (82596)