Gemensamt förvärvat hus - samboegendom

FRÅGA
HejJag och min sambo bor i ett hus som vi köpte 2008. Hon la in 50% av köpeskillingen från en bostadsrättsförsäljning. resterande 50 % delade vi på lånemässigt i bank,. 25% var. Jag står som ägare till 25% i lagfart och betalar fastighetsskatt på 25% av värdet, s.a.s.Vi har köpt för att bo gemensamt och betalar lika mycket per månad på lånen. Vi har inte skrivit något samboavtal.Vid en separation, är halva huset mitt då , eller hur blir det?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller egendom i samboförhållanden finns i Sambolagen.

Sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och som dessutom har gemensamt hushåll, enligt . När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av samborna begär det. I denna bodelning ska endast sambornas samboegendom ingå och fördelas mellan dem. Detta framgår av 8§ första stycket.

Samboegendom kan utgöras av gemensam bostad eller gemensamt bohag, enligt , och i ditt fall handlar det alltså om gemensam bostad. För att en bostad ska räknas som samboegendom och därmed ingå i bodelningen krävs att två saker är uppfyllda:
1. Att bostaden utgör sambornas gemensamma bostad genom att den är avsedd för och används som sambornas gemensamma hem (se ), och
2. Att bostaden har förvärvats för gemensam användning (se Sambolagen ).

Eftersom ni bott i huset sedan 2008, utgår jag från att det är avsett för och används som ert gemensamma hem. I sådana fall är huset er gemensamma bostad i enlighet med . Utöver detta krävs, för att huset ska vara att anse som samboegendom, att det också har förvärvats för gemensam användning. Huset är förvärvat för gemensam användning om det är köpt i syfte att ni skulle bo i huset tillsammans. Det anses även vara förvärvat för gemensam användning om det köpts efter att själva samboförhållandet inletts. Om något av dessa fall föreligger, saknar det betydelse vem av samborna som bekostat köpet. Det avgörande är när och i vilket syfte huset förvärvats. Jag tolkar det som att du och din sambo köpte huset 2008 för att ni skulle bo där tillsammans. Detta medför att huset är er gemensamma bostad i Sambolagens mening och att det därmed även utgör samboegendom. Huset kommer därmed ingå i en eventuell bodelning och fördelas mellan er.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2968)
2021-08-03 Sambo har inte betalat för möbler, har man ändå rätt till hälften?
2021-07-31 Bil utgör inte samboegendom - ej föremål för bodelning
2021-07-31 Bodelning av samboegendom
2021-07-31 Utgör ett nybygge på en tomt samboegendom?

Alla besvarade frågor (94603)