Gemensamt bohag

Mon sambo och jag äger gemensamt ett hus med en större trädgård, uterum och altaner. Vad är "bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning". Vår bostad uppvärms endast med vedpanna. Till vedhanteringen behövs redskap. Utgör dessa redskap som samboegendom? Räknas redskap för att vårda trädgård/huset/uterum/altaner som samboegendom?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Gemensam bostad innebär att man har införskaffat den just gemensamt. Detta behöver inte betyda att båda står som ägare på bostaden men den ska ha införskaffats gemensamt under den tid ni varit tillsammans i syfte att båda ska bo där. Detta gäller endast er permanenta bostad och således inte tex sommarstugan.

Det gemensamma bohaget utgör samboegendom. Dvs allt lösöre som införskaffats för gemensam användning ska anses vara samboegendom. Vanligtvis är detta möbler och annan lös inredning liksom redskap i hushållet. Det finns dock vissa undantag från denna huvudregel i 4 och 9 §§ SamboL. I 4 § stipuleras sådan egendom som är enskild vilket då inte anses vara gemensamt bohag. Om din partner tex fått ett köksbord av sin far i gåva med restriktion om att den ska vara enskild ingår den inte i ert gemensamma bohag. Det andra undantaget som finns är om ni tecknat ett samboavtal där det föreskrivits att lösöret inte ska vara samboegendom, utan partnerns enskilda.

Ett tips är att tänka att allt som passar in i vardagsrummet är samboegendom. En motorcykel är inte något som vanligtvis placeras i vardagsrummet vilket innebär att detta då inte omfattas av lagen.

Som huvudregel ingår alltså inte trädgårdsredskap eller andra redskap såsom vedklyv. Utifrån den situation ni verkar leva i kan det kanske föreligga undantag. En gräsklippare eller vedklyv för att vårda trädgården/värma upp det gemensamma boendet skulle därmed kanske kunna ingå som gemensamt bohag. Detta beror på situationen. Skulle du eller din partner arbeta som arborist eller trädgårdsmästare blir det svårare att hävda att redskapen ska utgöra samboegendom. Rättsläget är lite oklart. Lagen avser främst sådant inre lösöre som finns i hemmet men samtidigt kan man argumentera för att en gräsklippare är placerad i garaget, precis som en vedklyv och yxa men detta har inte varit lagstiftarens främsta avsikt. Rent spontant skulle jag säga att den som köpt redskapen äger dem då redskapen torde falla utanför sambolagen. Skulle ni ha köpt redskapen gemensamt kan du hävda samäganderätt enligt Lag (1904:48) om samäganderätt (https://lagen.nu/1904:48_s.1).

Gabriella LundqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning