Gemensamt barn och särkullbarn - Hur ska arvet fördelas?

FRÅGA
Hej! Angående arvsrätt. En väldigt nära vän till mig har gått bort. Han efterlämnar sin fru och ett gemensamt barn och så har den avlidne maken en syster. Makarna har också ett särkullsbarn .Makarnas giftorättsgods ligger ungefär på 600 000 kr och vi undrar då hur detta ska fördelas?Vad hade hänt om giftorättsgodset legat på 160 000 kr ?tack för er hjälp! mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår omständigheterna rätt så har makarna ett gemensamt barn och varsitt särkullbarn.

Giftorättsgods på 600 000 kr
Om makarnas totala giftorättsgods ligger på 600 000 kr så innebär det att respektive make får 300 000 kr efter bodelning. Mannens kvarlåtenskap består då av 300 000 kr och dessa ska fördelas bland hans barn enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Respektive barn får då 150 000 kr.

Efterlevande make ärver med förtur
Efterlevande make ärver med förtur framför det gemensamma barnet vilket innebär att frun får de 150 000 kr som det gemensamma barnet skulle fått. Det gemensamma barnet får sin del i efterarv när frun går bort. Särkullbarnet får ut sina 150 000 kr direkt. Detta framgår av 3 kap. 1-2 §§ ÄB.
Frun har då totalt 450 000 kr efter bodelning och arvskifte.

Det gemensamma barnets efterarvsandel blir 15/45 (150 000/450 000). Alltså får barnet 15/45 av fruns kvarlåtenskap när hon går bort (efter sin pappa) och sen får barnet sin del efter mamman också.

Giftorättsgods på 160 000 kr
Om makarnas totala giftorättsgods ligger på 160 000 kr så innebär det att respektive make får 80 000 kr efter bodelning. Mannens kvarlåtenskap består då av 80 000 kr och dessa ska fördelas bland hans barn. Respektive barn får då 40 000 kr.

Efterlevande make ärver med förtur
Efterlevande make ärver med förtur framför det gemensamma barnet vilket innebär att frun får de 40 000 kr som det gemensamma barnet skulle fått. Det gemensamma barnet får sin del i efterarv när frun går bort.

4 x prisbasbeloppet
Efterlevande make har alltid rätt till 4 x prisbasbeloppet (179 200 kr). För att uppnå det behöver hon ytterligare 59 200 kr och dessa får hon ta från särkullbarnets arvsdel så långt det räcker (d.v.s. allt på 40 000 kr). Detta får särkullbarnet tillbaka i efterarv när frun går bort.
Frun har då totalt 160 000 kr efter bodelning och arvskifte.

Det gemensamma barnets efterarvsandel blir 1/4 (40 000/160 000). Alltså får barnet 1/4 av fruns kvarlåtenskap när hon går bort (efter sin pappa) och sen får barnet sin del efter mamman också.

Särkullbarnets efterarvsandel blir detsamma som det gemensamma barnets, alltså får även särkullbarnet 1/4 av fruns kvarlåtenskap när hon går bort.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (962)
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?
2021-08-31 Anhörig avliden utomlands

Alla besvarade frågor (95697)