Gemensamma bostadslån vid dödsfall

2018-08-28 i Skuldebrev
FRÅGA
Min man och jag har ett hus tillsammans och står på 50 % av lånen vardera. Vad gäller om en av oss avlider?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Lite generellt om lån vid dödsfall
När en person dör så uppstår ett dödsbo. I samband med detta så upprättas en så kallad bouppteckning. I bouppteckningen så tydliggör man den avlidnes alla tillgångar och skulder. Är personen gift så görs även en bodelning. Bodelningen sker huvudsakligen mellan makarna men gör nästan samma sak. I en bodelning skriver man ner vilken make som äger vad, i detta beaktar man även makarnas skulder. Om värdet av tillgångarna i dödsboet efter en make inte räcker för att betala den makens skulder så skrivs dessa av. Annat gäller dock för gemensamma lån.

Är det gemensamma lån så är ni dock solidariskt betalningsansvariga för detta. Detta innebär att banken kan kräva vem den vill på skuldbeloppet. Den som får betala beloppet har dock en så kallad regressrätt mot sina medlåntagare. Exempelvis om banken kräver ut hela skuldbeloppet från dödsboet så kan dödsboet kräva den efterlevande maken på det som var halva skuldbeloppet. Är ni dock gifta och har enbart gemensamma barn så spelar det ingen större roll vem som betalar lånet utifrån arvsrättsliga principer.

Om ert lån
I detta fall så finns det ingen information om att det skulle vara några speciella villkor i avtalet. Så då ska ovan sagda gälla. En del av detta regleras i Konsumentkreditlagen samt skuldebrevslagen. I detta fall så är det huvudsakligen 1 kap 2§ SkbrL som använts då den förklarar solidariskt betalningsansvar.

Övrigt
Det finns ganska mycket information i övrigt om detta på flertalet forum. Din fråga är ganska bred och därav så har jag givit ett ganska brett svar. En del läsning kan du finna på exempelvis:

http://www.gp.se/ekonomi/vad-h%C3%A4nder-med-l%C3%A5nen-vid-d%C3%B6dsfall-1.647917


Sammanfattning

Banken kan kräva Antingen dödsboet från den make som dör eller den efterlevande maken på skuldbeloppet. Vanligt är att banken kräver det av dödsboet. Det kan dock alltid vara värt att diskutera med banken om vad som är möjligt och vad banken kan tänka sig.

Jag hoppas detta ger dig lite ledning i din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isak Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (141)
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson
2020-07-24 Avtal om skuld i förhållande till annan
2020-07-17 Möjligt att ta över någon annans lån?
2020-05-17 Kan sms-konversation utgöra ett giltigt skuldebrev?

Alla besvarade frågor (82752)