Gemensamma barns rätt till efterarv gentemot särkullbarn

2021-05-28 i Efterarv
FRÅGA
Hej! Jag har 4 barn, 2 st från ett tidigare äktenskap samt 2 barn min då nye man och jag fick tillsammans. Vi köpte ett hus januari 1991, våra flickor är födda 1990 och 1991. Min man dog dec 1991. Huset blev skrivet endast på mig eftersom jag satt kvar i orubbat bo. Julen 1992 brann huset ner. Valde att bygga nytt hus på samma tomt. Nu undrar jag, ska mina 2 sistfödda flickor ha en större del av fastigheten ( arvdel efter sin far) än sina halvsyskon? Eller gäller det inte längre eftersom jag byggt nytt? Det blev ingen vinst på gamla huset, utan försäkringsbolaget stog för uppbyggnad av nya huset men det har samma fastighetsbeteckning/Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) och äktenskapsbalken (1987:230) för att besvara din fråga. Jag kommer på ett generellt plan förklara vilken arvsrätt alla barnen kommer att ha i händelse av din bortgång.

Som utgångspunkt när ett äktenskap upplöses ska en bodelning upprättas (9 kap. 1§ ÄktB).Vardera makes giftorättsgods ska då delas lika mellan dem (10 kap.1§ ÄktB). Därmed förutsatt att ni inte haft enskild egendom ska båda makarna erhållit hälften av det gemensamma giftorättsgods i bodelningen (huset inkluderat).

Vid ena makens död kommer den efterlevande maken att ärva allt med fri förfoganderätt innan arvingarna (3 kap 1 § ÄB). I och med att hälften av efterlevande makes sammanlagda egendom tillhör den först avlidne så har den först avlidnes arvingar rätt till hälften av efterlevande makes gemensamma egendom vid dennes bortgång, (3 kap 2 § ÄB).

Så utöver 50% av din sammanlagda egendom (arvet från din make) kommer era 2 gemensamma barn ytterligare att ärva 1/4 var av egendomen som du ursprungligen fått från bodelningen och endast tillhör dig, detta tillsammans med dina 2 barn som inte är gemensamma (1/4 till samtliga av dina barn).

Era gemensamma barn kommer således oavsett om det nya huset anses vara en surrogat (trätt i det andra husets ställe) eller inte ha rätt till 50% av din sammanlagda egendom (arvet efter deras far). I och med att huset är en del av din egendom kommer även 50% av det att tillfalla dem som arvsandelen från deras far.

Så ja, de 2 gemensamma barnen har en större arvsrätt till din sammanlagda egendom än de 2 barnen som endast tillhör dig. Så om man leker med tanken att huset är den enda tillgången i dödsboet så kommer de gemensamma barnen äga en större andel av det.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vänder dig till Lawline! Ifall du har andra frågor eller funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (812)
2021-11-26 Efterarv till bror?
2021-11-17 Syskonbarns arvsrätt
2021-11-17 Ska arvet efter modern fördelas lika mellan tre syskon, när ett av syskonen har en annan far? Efterarvsrätt
2021-11-01 Vad får man i efterarv?

Alla besvarade frågor (97371)