Gemensamma barns rätt till efterarv

2020-09-29 i Efterarv
FRÅGA
Min mamma dog för ca 3år,min pappa lever,vi är två bröder. Mamma och pappa hade hus gemensamt, som pappa bodde kvar till en månad sedan. Han solade huset för en stor del pengar,flyttade till lägenheten. Jag undrar ärver bi något av den summan,Jag och min bror?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I mitt svar kommer jag att ange vad som gäller enligt den legala arvsordningen, och jag utgår från att det inte finns något testamente. Om någon av dina föräldrar har skrivit ett testamente rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga.

Jag kommer att gå igenom vem eller vilka som ärver enligt den legala arvsordningen, vad som gäller i ditt och din brors fall, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Om en person dör, vem eller vilka ärver enligt den legala arvsordningen?

Om den som har dött var sambo ska bodelning ske enligt Sambolagen, se 8 § Sambolagen (här). Däremot ärver man inte sin sambo.

Om personen som dör var gift, ärver efterlevande make, se 3 kap 1 § 1 st Ärvdabalken (här). Gemensamma barn får ärva först när båda föräldrarna har gått bort, gemensamma barn får då efterarv. Om den avlidne hade barn sedan tidigare (särkullbarn) har särkullbarnen rätt att få ut sitt arv när föräldern har gått bort, men kan välja att avstå till förmån för efterlevande make, och får då ärva när förälderns make/maka har gått bort. Detta framgår av 3 kap 9 § Ärvdabalken (här).

När den ena maken dör ärver den efterlevande maken den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Då kan den efterlevande maken använda pengarna och annan egendom, men får exempelvis inte testamentera bort egendom från den avlidne maken. Det finns en skyddsregel i 3 kap 3 § Ärvdabalken (här) som säger att efterlevande make inte får skänka bort egendom som väsentligt minskar dennes egendom och som sker utan "tillbörlig hänsyn till den först avlidnes efterarvingar".

Om det inte finns någon efterlevande make ärver den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn, se 2 kap 1 § 1 st Ärvdabalken (här). Om den avlidne hade flera barn får de lika stor andel vardera, se 2 kap 1 § 2 st Ärvdabalken (här). Om ett barn till den avlidne har gått bort men har barn (alltså barnbarn till den avlidne), får barnet sin förälders andel av arvet, se 2 kap 1 § 2 st Ärvdabalken (här).

Vad gäller i ditt och din brors fall?

Jag tolkar frågan som att du och din bror har samma föräldrar. Om dina föräldrar hade varit sambor hade din pappa inte ärvt din mamma (såvida det inte fanns ett testamente), så jag drar slutsatsen att dina föräldrar var gifta med varandra. Om så är fallet får du och din bror ärva era föräldrar först när er pappa också har gått bort. Det finns tyvärr ingen garanti för att du och din bror får ärva de pengar som blev över när er pappa sålde huset efter att er mamma dog.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (773)
2021-04-22 Räknas pengagåva till barn som förskott på arv?
2021-04-22 Arvinges rätt till Efterarv
2021-04-15 Får efterlevande make testamentera bort särkullbarns efterarv?
2021-04-09 Hur fungerar särkullbarnets efterarsrätt?

Alla besvarade frågor (91415)