FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt23/10/2021

Gemensam vårdnad utlandsresa

Får man som vårdnadshavare vid delad vårdnad ta med sig barnen utomlands utan samtycke av andra vårdnadshavaren?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om vårdnad regleras i 6 kap föräldrabalken (1949:381) (FB).

Gemensam vårdnad och barnets dagliga omsorg

Gemensam vårdnad innebär som huvudregel att vårdnadshavarna gemensamt har att fatta beslut i frågor som rör barnet och dess personliga angelägenheter, vilket kan utläsas av FB 6:13 st 1.

Avsteg från huvudregeln genom att en vårdnadshavare med delad vårdnad ensam fattar beslut i frågor som rör barnet är tillåtet enligt FB 6:13 st 2, förutsatt att den andre vårdnadshavaren på grund av sjukdom, frånvaro eller annan orsak är förhindrad att ta del i sådana beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas.

Den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor hos har dock möjlighet att ensam fatta vissa beslut som hänför sig till barnets dagliga omsorg, utan att den andre vårdnadshavaren är förhindrad att ta del i dessa beslut. I den dagliga omsorgen av barnet ingår bland annat att besluta om hur barnets ledighet ska tillbringas och därför kan kortare utlandsresor hänföra sig till beslut som rör barnets dagliga omsorg. Ett sådant beslut får dock inte vara till men för barnets bästa. Det bör även nämnas att det råder oklarhet vad som vad som är att klassificera som en kort respektive längre utlandsresa.

Passansökan

För att det ska vara möjligt att ansöka om pass för barnet, vid gemensam vårdnad, krävs det att båda vårdnadshavarna undertecknar passansökan, vilket kan vara värt att notera i fall som dessa.

Sammanfattning

Sammantaget är det alltså möjligt att den vårdnadshavare som barnet bor hemma hos kan ta med barnet på kortare utlandsresor utan medgivande från den andre vårdnadshavaren. Den andra vårdnadshavaren har dock möjlighet att förvägra att barnet åker utomlands genom att inte ge sitt skriftliga medgivande till en eventuell passansökan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”