​Gemensam vårdnad och samarrbetssvårigheter.

2020-11-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Har två barn ihop med samma man. Vi gick i sär för tre år sedan och vår relation har bara blivit värre och värre. Vi kan inte prata alls och vid diskussioner så kastas det skit mellan oss. Barnen vill inte vara hos sin pappa, pga många anledningar. De får inte leka med kompisar, inte gå på sina aktiviteter eller göra något annat utanför hemmet. Vi har gått på samarbetssamtal hos Familjerätten vilket inte lett till någon vidare förbättring. Har även anmält pappan till soc, så samtal och utredning sker. Dock dyker han inte upp på sina samtal. Barnen mår allt mer sämre, speciellt när dem skall åka till sin pappa. Vad bör jag göra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du och dina barns pappa har separerat och att ni efter separationen har haft svårigheter med att komma överens och du undrar vad du lämpligen bör göra. Jag utgår i mitt svar nedan från att ni har gemensam vårdnad över era barn.

Vid gemensam vårdnad har båda vårdadshavare tillsammans bestämmanderätt i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6:13 föräldrabalken). Mitt råd till dig är att försöka få ensam vårdnad om barnen pga. samarbetssvårigheter. Här kan utöver det du nämner om barnens vilja, barnets bästa och pappans bristande tillgänglighet på samarbetssamtalen spela stor roll.

Vårdnaden kan ändras genom ett avtal om båda föräldrarna är överens. Då är avtalet giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6:6 föräldrabalken). Skulle du och barnens pappa däremot inte komma överens kan du, som sista utväg, vända dig till domstolen för att få ändringen av vårdnaden fastslagen i en dom (6:5 föräldrabalken).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (824)
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?
2021-04-06 Kan en stöld innebära förlorad vårdnad om barn?
2021-04-01 Vad kan man göra om den andra föräldern inte följer en dom om umgänge?
2021-03-31 Tvist om vårdnad och boende

Alla besvarade frågor (91196)