Gemensam vårdnad och samarbetssvårigheter

2020-10-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
HejFörsöker hjälpa min dotter med råd om hur hon skall gå tillväga för att ansöka om ensamvårdnad.Hennes son har hon skött om ensam i princip större delen av hans liv är nu 9 åriga liv. Sonen har diagnos intellektuell funktionsnedsättning & ADHD. Detta kräver och har krävt många möten med sjukvård, habilitering, skola och andra myndigheter för att ge sonen rätt förutsättningar. Pappan har varit väldigt frånvarande i hela hans liv och ej heller varit delaktig i alla möten som varit. Min dotter och mitt barnbarn bor i Uddevalla och pappan har bott i Gbg eller Halmstad, han har fler barn 4 st som han ej har vårdnaden för med 3 andra mammor. Har ett väldigt rörigt liv. Har haft umgänge med sonen varannan helg, men under det senaste året pga av att han inte haft råd och nu de senast 5 månaderna är hemma i dominikanska republiken. Han verkar inte ha pengar att komma hem till Sverige just nu, och vi vet inte hur länge det dröjer? Detta orsakar stora problem för min dotter då han behöver skriva under och godkänna många va de åtgärder som sonen behöver för sin skolgång, habilitering, sjukvård osv. Så min fråga är hur skall min dotter tänka och agera för att få ensamvårdnad?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadshavarna har tillsammans bestämmanderätt i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Detta betyder precis som du skriver att det kan bli problematiskt när dokument måste skrivas på eller att ingripane beslut måste tas och endast ena vårdnadshavaren är tillgänglig, främst om så är fallet under en längre tid.

Mitt råd är att din dotter på grund av pappans bristande tillgänglighet försöker få ensam vårdnad om barnet på grund av samarbetssvårigheter. Större samarbetssvårigheter är en indikation på att vårdnaden inte bör vara gemensam. Vårdnaden kan ändras genom ett avtal om båda föräldrarna är överens, avtalet är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Avtalet får då samma rättsverkan som en dom (6 kap. 6 § föräldrabalken). Din dotter kan också vända sig till rätten för att få en ändring av vårdnaden fastslagen i en dom (6 kap. 5 § föräldrabalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (843)
2021-06-07 Kan en förälder att hindra den andra föräldern från att träffa en ny partner och presentera hen inför barnet?
2021-06-04 Kan jag flytta trots gemensam vårdnad?
2021-05-31 Barnets boende efter en skilsmässa
2021-05-31 Verkställighet av dom

Alla besvarade frågor (93078)