Gemensam vårdnad och omhändertagande av barn

2018-10-31 i Barnrätt
FRÅGA
Vi har gemensam vårdnad, barnen bor var annan vecka. Nu kan pappan inte ha hand om dom på en av "sina" veckor. Jag har erbjudit mig att ha hand om dom denna aktuella vecka, men pappan säger att han ska lösa det på annat sätt. Min fråga är då om jag har rätt att veta vem/vilka som ska ta hand om barnen då, eftersom pappan själv ska bort?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna rätten och skyldigheten att bestämma i frågor som har ingripande betydelse för barnen. Det vill säga frågor som är viktiga för barnets trygghet och framtid. Du har som vårdnadshavare därmed rätt att veta vem eller vilka som tar hand om dina barn, eftersom detta har en ingripande betydelse för dina barn.

Utöver det ovan sagda så är det värt att påpeka att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken. Det är även du (ni) som vårdnadshavare som har ansvar för att barnens rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran enligt 6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken. Detta inbegriper att veta vem eller vilka som tar hand om dina barn.

Vänligen,

Claudia Lienert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1081)
2019-01-13 Vilka möjligheter har en förälder att förändra barnets boendesituation?
2019-01-12 Kan pappan neka mig umgänge med dottern?
2019-01-11 Hur ska jag göra när barnen inte vill bo hos pappa?
2019-01-10 Hur giltigt är ett avtal om vårdnad, boende och umgänge?

Alla besvarade frågor (64424)