Gemensam vårdnad och bo i två olika länder?

2020-12-13 i Barnrätt
FRÅGA
Kan man ha gemensam vårdnad och bo i två olika länder? Jag bor i Skåne och min pojkvän bor i Danmark. Han kommer ursprungligen från ett annat land och har precis fått sitt permanenta uppehållstillstånd, vilket innebär att han inte kan flytta till Sverige. Det är ytterligare 3 år kvar innan han kan ansöka om medborgarskap i Danmark. Vi vill gärna skaffa barn, men mitt yrke gör det svårt för mig att flytta till Danmark för tillfället. Hur fungerar gemensam vårdnad när man bor i olika länder? Kan han överhuvudtaget ha gemensam vårdnad om han inte är folkbokförd i Sverige? Vilka rättigheter har man som respektive förälder när man bor i olika länder, vad är viktigt att tänka på och vilka svårigheter ställs man inför gällande beslut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör vårdnaden om barn regleras i föräldrabalken (FB).

Kan man ha gemensam vårdnad och bo i två olika länder? Det korta svaret på din fråga är: JA det kan man. Barnet kan alltså stå under båda föräldrarnas vårdnad oberoende av om den ene föräldern är eller icke är svensk medborgare och bosatt i Sverige.

Vad innebär det att ha gemensam vårdnaden?

Då det framgår att ni är pojkvän-flickvän förutsätter jag att ni inte är gifta. Eftersom ni inte är gifta kommer du som mamma vid barnets födsel få ensam vårdnad om barnet (6:3 FB). Ni kan själva avtala om att vårdnaden ska vara gemensam, avtalet gäller om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Avtalet får då samma rättsverkan som en dom (6:6 FB).

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda (6:1 och 6:2 FB). Som vårdnadshavare har man beslutanderätt i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6:11 FB). Frågor som endast vårdnadshavaren kan besluta om är till exempel val av skola, val av bostadsort och sjukvård. Den föräldern som inte är vårdnadshavare har inte heller samma tillgång till information och insyn gällande till exempel förskola, skola, vård m.m.

Sammanfattning

Utgångspunkten är att föräldrar kan ha gemensam vårdnad trots att de bor i olika länder. Eftersom att du och din partner ej är gifta kommer du själv att få vårdnaden om barnet när barnet är fött. Du och pappan till barnet kan dock avtala om att vårdnaden ska vara gemensam. Skillnaden mellan att du har ensam vårdnad eller att ni båda har gemensam vårdnad blir att du vid ensam vårdnad själv kan besluta i flera frågor som rör barnet. Är det så att vårdnaden är gemensam måste ni båda vara överens i frågor som rör barnets personliga angelägenheter innan något beslut tas, till exempel val av skola. Insynsrätten påverkas också. En förälder som inte är vårdnadshavare har inte samma rätt till insyn gällande till exempel vård eller skola.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1672)
2021-04-11 Hur länge räknas barn som minderåriga?
2021-04-10 Vad händer om båda föräldrarna avlider samtidigt?
2021-04-07 Flytta till annan kommun vid gemensam vårdnad
2021-04-06 Jag har ensam vårdnad av mitt barn, vem får vårdnaden om jag dör?

Alla besvarade frågor (91098)