Gemensam vårdnad och beslutsfattande

Hej! Vad händer med vårdnaden om vårat gemensamma barn om pappan flyttar utomlands (utanför eu)? Har jag som boende förälder några rättigheter/skyldigheter ang vårdnaden? Borde tilläggas att pappan och barnet inte träffas särskilt ofta. (Ca 10ggr på 4år.) Har jag som mamma och boendeförälder något mandat vid tex skolval, göra pass osv? Måste jag stämma honom på vårdnaden eller hur funkar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För ändring av vårdnad

För att få till stånd en ändring i vårdnaden av ett barn krävs antingen precis som du nämner en stämning. Rätten ska då pröva frågan på talan av en eller båda föräldrarna (6 kap. 5 § 3 stycket. Föräldrabalken). Ett annat alternativ är att föräldrarna avtalar om att vårdnaden ska vara gemensam eller ensam (6 kap. 6 § Föräldrabalken). Avtalet ska hållas om det är skriftligt och socialnämnden godkänner avtalet.

Boendeförälder och beslut kring barnet

När det gäller beslut såsom skolval, pass och liknande gäller att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter (6 kap. 11 § Föräldrabalken). När barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare gäller detta dem tillsammans (6 kap. 13 § Föräldrabalken). Detta betyder inte att båda vårdnadshavarna måste delta i alla beslut. Om föräldrarna inte bor tillsammans måste boendeföräldern kunna fatta de flesta vardagliga besluten utan att först kolla detta med den andre (prop. 1997/98:7 s. 54 f.). Detta kan gälla frågor om barnets mat och kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid. Sannolikt torde också förskoleplats kunna vara ett beslut som boendeföräldern själv kan fatta. Skolgång är dock inte ett sådant beslut.

Beslut av ingripande betydelse för barnets framtid (skolgång, pass osv) får inte fattas av vårdnadshavaren ensam.

Vad händer om en förälder fattar beslut utan den andra förälderns samtycke?

Det finns ingen rättslig påföljd för den förälder som driver igenom sin vilja i strid mot den andres (prop. 1975/76:170 s. 178). Den som inte deltagit i beslutet har ingen möjlighet att påtala ett överskridande av den gemensamma beslutsrätten, utan är hänvisad att väcka talan om ändring i vårdnadsansvaret som sådant. Huruvida detta kan få betydelse vid en framtida vårdnadstvist är oklart.

Vänligen,

Anna LissRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000