Gemensam vårdnad och barnets bästa

2017-08-01 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Gällande vårdnad och umgängesrätt (ensam vs. gemensam): Inser att mina frågor varit på tapeten flera ggr men har ej hittat svar till min exakta situation. Jag har en 1-årig son som alltid bott hos mig. Hans far och jag tappade kontakt innan han föddes. I början visade han inget intresse och han träffade inte sonen alls i början. Han kom att ångra sig och nu träffar han honom ensam tre ggr i veckan i några timmar. Min inställning har sedan födseln varit att pappa bör inkluderas. Jag har uppmuntrat detta och anser att 3 ggr är mycket och tillräckligt (just nu). Problemet nu är att pappan begär mer och mer och mer. Allting ska vara på pappas villkor. Pappa vill att son ska sova över (jag ammar fortfarande). Pappa har nämnt växelvis boende. Osv osv. Sätter jag mig emot något hotar han om att ansöka om gem. vårdnad/utökad umgängesrätt och att en domare ska besluta om var vår son ska bo. Jag har börjat känna en enorm ångest över detta och oroar mig konstant över att en okänd part ska styra över mitt barn som jag anser mig känna absolut bäst i världen och som jag alltid försöker göra rätt gentemot. Medan jag anser att pappa bara vill få sin vilja fram (agerar egoist), annars ska vi till rätten. Hur hade en domare sett på vår situation? Har pappa rätt till vv boende trots att son är liten och jag ammar? Trots att son inte har någon stark anknytning? Osv.? Hur brukar en sådan här situation upplösas i rättegång? Med vänlig hälsning,Extremt orolig mor
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då domstol avgör om vårdnad, boende och umgängesrätt är barnets bästa i fokus enligt 6 kap 2 § a Föräldrabalken (FB). Ingenting annat ska gå före denna bedömning, så som exempelvis en förälders behov eller rättvisa mellan föräldrarna. När domstolen gör en bedömning om vårdnad och umgänge fäster de avseende på huruvida det finns någon risk för barnet att vara med en förälder och om barnet kan fara illa och utsättas för övergrepp exempelvis. Vidare betonar man vikten av en nära och bra relation till båda föräldrarna då man bedömer vad som är barnets bästa.

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för barnet i fråga om omvårdnad, försörjning, utbildning och så vidare. Gemensam vårdnad av ett barn ses som ett bra sätt att främja just en bra kontakt mellan barnet och båda dennes föräldrar. Detta är däremot inte synonymt med att barnet ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Det finns som utgångspunkt i svensk lagstiftning en tanke om att gemensam vårdnad är positivt för barnet, men förutsätter också att föräldrarna kan samarbeta. Kan de inte det, brukar domstolen istället förordna om ensam vårdnad för den av föräldrarna som bäst kan främja ett nära och gott umgänge mellan barnet och den som inte blir vårdnadshavare.

Det framkommer inte att barnet på något vis skulle utsättas för någon risk vid ett utökat umgänge med sin pappa eller av gemensam vårdnad mellan er som föräldrar. Därför kommer domstolen lägga stor vikt på att barnet ska få en bra relation till båda sina föräldrar då de beslutar om umgänge och vårdnad. Omständigheter så som att barnet är litet, har stor anknytning till dig och ammar fortfarande kan givetvis också påverka i boendefrågan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Therese Yngwe
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1749)
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?
2021-07-31 Undanhålla barnets pass vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (94603)