Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke

Hej. Har delad vårdnad om två barn, 7 resp 10 år. De har växelvis boende. Vid seperationen bodde vi båda föräldrar nära skolan, gångavstånd. Efter en tid valde barnens pappa att flytta till annan kommun. Till en ort som ligger ca 30 min bilfärd bort. Vi byter på måndagar i samband med en skoldag i o m att pappan jobbar i stan där barnens skola finns. Dock så uppstår konflikt de dagar som båda är lediga ex semester eller om pappan är sjuk, vem kör barnen till å från den andra kommunen? Kan pappan kräva av mig att jag kör? Kan han kräva att jag tar buss (minst 1 timma restid enkel resa) för att hämta/lämna i den andra kommunen? Visst kan jag tänka mig att ställa upp och köra ibland men kan han ta det för givet? Han lämnade kommunen, området där vi tillsammans bestämde att barnen skulle få gå kvar i skolan. Jag fick aldrig samtycka till hans flytt o div obekvämligheter. Barnen är skrivna hos mig, i den kommun de går i skolan. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De aktuella reglerna för att besvara frågan går att finna i föräldrabalken (FB). Jag tolkar din fråga såsom att det är pappans flytt som gjort att de flesta konflikter mellan er uppstått.

Gemensam vårdnad

Som utgångspunkt ska föräldrar med gemensam vårdnad fatta beslut tillsammans i frågor som rör barnen och deras personliga angelägenheter (6 kap. 13 § första stycket FB). Det krävs alltså båda föräldrarnas samtycke i frågor som rör barnen och deras personliga angelägenheter vilket till exempel skulle kunna vara i situationer där en vårdnadshavare vill flytta till en annan geografiskt plats med barnen etc.

Dock får en förälder fatta beslut utan den andra förälderns samtycke i vissa fall. Det handlar om fall där den ena vårdnadshavaren på grund av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att fatta beslut gällande vårdnaden som inte utan olägenhet kan skjutas upp (6 kap. 13 § andra stycket FB). Men en förälder kan i sådana fall ändå inte fatta beslut ensam om beslutet är av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.

Utifrån omständigheterna i frågan finns det inget som tyder på att det handlat om ett sådant undantag. Alltså krävdes ditt samtycke till pappans flytt. Som jag tolkar frågan har du inte gett ett sådant samtycke. I de fall där föräldrarna inte kan enas ska inte flytten ske utan rådande förhållanden ska bestå.

Rekommendation

I ditt fall har barnens pappa redan flyttat och då är förmodligen det bästa för er situation att du och pappan kan hitta en gemensam lösning. Därför är min rekommendation att du först och främst vänder dig till din kommuns familjerätt för att få rådgivning och samarbetssamtal för att kunna lösa just sådana konflikter som du beskrev i din fråga. Familjerätten är ingen domstol utan lyder under socialtjänsten och är vana att hantera likande situationer. De skulle kunna hjälpa till att medla mellan dig och pappan när ni försöker komma fram till en lösning.

En sista utväg om du känner att det inte går att ha ett fungerande samarbete mellan dig och pappan är att du stämmer pappan i domstol och begär ensam vårdnad. Det är dock svårt att få ensam vårdnad i domstol om det inte föreligger starka skäl gentemot gemensam vårdnad.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba KristenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000