Gemensam vårdnad mot en förälders vilja

2020-01-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! En av Föräldrarna har haft & har ff ensam vårdnad, under > 5 år, med Allt vad det innebär! Den andra föräldern visar först efter 5 (!) år sitt intresse...Ljumt intresse. Hur stor är risken av den föräldern vinner en vårdnadstvist? En Förälder har alltså haft Fullt Ansvar samt Anknytningen till Barnet, vilket är obefintligt till den frånvarande föräldern. Den senare "dök upp" 2 timmar & Lovade att höra av sig "om helgen", vilket även Barnet hörde o Förstod. Barn Förstår Mera än vad en del sk. "vuxna"tycks inse. Först efter 1 mån. hörde människan ifråga av sig, då med diverse bortförklaringar: resa, arbetsmöten etc!Det är ju EJ att sätta Barnets Behov före sina egna! Min farhåga är att Barnet fäster sig vid den hittills (& ff) frånvarande föräldern för att bli övergiven Igen.Barnet frågar aldrig efter den frånvarande föräldern. Ibland tycks det som om Föräldrars Rättigheter sätts före Barns Behov. Er Teori om utgång vid en ev. rättegång, OM den frånvarande föräldern mot förmodan efter >5 år skulle ansöka om gemensam vårdnad?Jag är Tacksam för svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör gemensam vårdnad och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Om en förälder motsätter sig gemensam vårdnad måste det alltid göras en prövning av de skäl som föräldern framför. Möjligheten att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja måste användas med stor försiktighet, eftersom gemensam vårdnad bygger på att föräldrar ska kunna enas i frågor som rör barnet. Utgångspunkten brukar vara att vårdnaden ska vara gemensam, dock är detta inte en presumtion utan ska bedömas utifrån de inidviduella förhållandena med hänsyn till barnets bästa.

Föräldrarnas förmåga att samarbeta är av stor betydelse när det kommer till ett ställningstagande om vårdnaden, se 6 kap. 5 § 2 st. FB. Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet. Är det så att pappan till barnet är svår att nå och inte verkar visa intresse att gemensamt lösa frågor som rör barnet, talar det emot gemensam vårdnad.

Att pappan hittills träffat barnet sällan talar inte ensamt för att gemensam vårdnad är utesluten, så länge pappan inte anses vara försumlig i sin omsorg av barnet. Som tidigare nämnt tas alla beslut med beaktande av barnets bästa, det anses som huvudregel förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna, se 6 kap. 2 a FB.Eftersom pappan och barnet hittills har träffats mycket sällan kan umgänget med pappan under en viss tid ske tillsammans med ett umgängesstöd tills relationen mellan barnet och pappan normaliseras, se 6 kap. 15 c FB. Det är socialnämnden som utser en person som i början ska medverka vid umgänget.

Sammanfattningsvis är det inte säkert att pappan inte får delad vårdnad enbart baserat på att han har träffat barnet sällan, så länge han visar en vilja av att vara en del av barnets liv och inte anses olämplig som vårdnadshavare av någon annan anledning. Det som talar emot en gemensam vårdnad i ditt fal är om du och pappan har svårt att komma överens i frågor som rör barnet, och att samarbetsproblemen är så pass svåra att det inte anses förenligt med barnets bästa att vårdnaden är gemensam.

Om du vill komma i kontakt med en av våra jurister för att hjälpa dig vidare är du välkommen att kontakta oss antingen via hemsidan https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (833)
2021-05-12 Kan en vårdnadshavare ta med sig sitt barn på semester när den andra vårdnadshavaren motsätter sig det?
2021-05-08 Vad kan man göra när samarbetssvårigheter föreligger mellan föräldrar?
2021-04-30 Förutsättningar för ensam vårdnad
2021-04-30 Komma överens om en ändring av vårdnaden

Alla besvarade frågor (92281)