Gemensam vårdnad men inget umgänge - hur går man till väga?

2016-06-07 i Barnrätt
FRÅGA
JAG ÄR SKILD SEDAN 4 MÅNADER TILLBAKS OCH TINGSRÄTTEN HAR FASTSTÄLLT , VI HAR ,EN GEMENSAM VÅRDNAD OM VÅR SON SOM ÄR 10 ÅR . MIN FRU ÄR ARBETSLÖS SEDAN 12 ÅR TILLBAKS OCH SÖKER JOBB . JAG HAR FLYTTAT TILL EGEN BOSTAD FÅR INGET NORMAL UMGÄNGE MED MIN SON . JAG VILL ÅKA PÅ SEMESTER MED HONOM I TVÅ VECKOR . HUR GÅR JAG TILL VÄGA
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då ni har gemensam vårdnad ska ni gemensamt bestämma om erans sons personliga angelägenheter enligt 6 kap 11§ och 6 kap 13§ Föräldrabalken (1949:381) (FB). Beslut av ingripande betydelse ska alltid fattas av båda föräldrarna gemensamt. Ett beslut om utlandssemester är inget som ingår i vardagsbesluten och bör därför beslutas av båda föräldrarna gemensamt. Jag tolkar ditt svar som att er son endast bor med sin mamma, detta innebär att sonen har rätt att få umgås med dig enligt 6 kap 15§ FB. Att mamman förhindrar att du och din son får umgås gör att hon inskränker sonens rätt. Det du kan göra att att vända dig till antingen Tingsrätt eller socialnämnden enligt 6 kap 15a§ FB som kan besluta om umgängesrätt mellan dig och sonen. Socialnämnden kan även förordna om samarbetssamtal mellan dig och mamman till sonen enligt 6 kap 18§ FB så att ni kan få hjälp att enas i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1696)
2021-05-07 Vilken bestämmanderätt har föräldrar över barnet efter att det har fyllt 18 år?
2021-05-02 Krävs samtycke för resor med barn vid gemensam vårdnad?
2021-05-01 Kräva abort och avsäga sig föräldraskapet?
2021-04-30 Kan man bli myndigförklarad innan man fyllt 18 år?

Alla besvarade frågor (92043)