Gemensam vårdnad - flytta till grannkommun?

2021-03-10 i Barnrätt
FRÅGA
Jag befinner mig i en vårdnadstvist där fadern kräver gemensam vårdnad, vårt problem är kommunikationen. Jag har ensam vårdnad i dagsläget. Om en vecka kommer det ett beslut om vårdnaden som ska gälla fram till domen i höst. Hur skulle det bli om jag flyttar till en grannkommun under den här tiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledande anmärkningar: Enligt 6:1 Föräldrabalken (FB) har barn rätt till en trygg och bra omvårdnad. Generellt gäller även att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som handlar om vårdnad boende och umgänge (6:2a FB).

Du nämner att det snart kommer ett beslut om vårdnaden om barnet. Om utfallet blir att vårdnaden är gemensam innebär detta att båda föräldrarna gemensamt bestämmer och ska fatta beslut över barnets personliga angelägenheter (6:13 FB). Det här innebär således att alla beslut som har ingripande betydelse för barnets framtid, ska fattas gemensamt av dig och barnets pappa. Barnets boende är ett sådant ingripande beslut, och här krävs bådas samtycke vid flytt. Ju äldre barnet är desto större hänsyn ska man ta till vad barnen har för åsikter och önskemål i frågorna. Är det så att en av föräldern inte samtycker till flytten och föräldrarna i övrigt inte kan komma överens gäller att de nuvarande förhållandena ska bestå. Du ska med andra ord inte flytta om det påverkar barnets bästa negativt.

Mitt råd till dig är att försöka kommunicera med barnets pappa. Se om ni kan hitta någon gemensam lösning. Att barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor om vårdnad, boende och umgänge innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, till exempel rättvisa mellan föräldrarna. Barnets bästa avgörs i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena. Bedömningen ska bygga på kunskap och beprövad efterenhet i kombination med att barnet självt får komma till tals. Hänsyn ska tas till allting som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. I så stor utsträckning som möjligt bör såväl långsiktiga som kortsiktiga effekter för barnet beaktas.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96608)