Gemensam vårdnad - Flytta till annat land

2016-08-05 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Vad gäller om man har gemensam vårdnad och ena föräldern vill och planerar att flytta till ett annat land? Och vill ta med sitt barn? Vad gäller och vad kan man göra om man inte kommer överens?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Frågor som rör vårdnad av barn regleras i Föräldrabalken (FB) 6 kap, se här.

Som utgångspunkt innebär gemensam vårdnad enligt denna lag att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, FB 6:13. Detta innebär således att ena föräldern som utgångspunkt inte kan resa utomlands eller flytta ifrån Sverige med barnet utan den andre förälderns medgivande. I detta innefattas såväl kortare utlandsvistelser som permanenta flyttar.

Det finns en möjlighet för en vårdnadshavare, som har gemensam vårdnad om barnet tillsammans med den andre föräldern, att i vissa situationer ensam fatta beslut i frågor som rör vårdnaden om ett barn. Det förutsätter dock att den andre vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i beslutet, eller att beslutet inte kan skjutas upp utan besvär eller nackdelar för barnet, FB 6:13 2 st.

Den förälder som bor med barnet (boföräldern) har också enligt lag rätt att ensam fatta vissa beslut, bland annat sådana beslut som rör den dagliga omsorgen. Båda föräldrarna behöver alltså inte delta i alla vardagliga avgöranden.

Undantag från ena vårdnadshavarens rätt att ensamt fatta beslut i vissa frågor gäller emellertid beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Med ingripande beslut förstås beslut som rör barnets skolgång och boende. Detta innebär att det krävs helt säkert att båda vårdnadshavarna överens om det är fråga om att flytta utomlands med barnet.

I frågor om vårdnad av barn, barns boende och barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar beslutar domstol i de fall föräldrarna inte kan enas. Innan frågorna hamnar inför domstolen kan ni som föräldrar utnyttja möjligheten till samarbetssamtal som leds av en tjänsteman vid kommunen. Det är samtal där föräldrarna under sakkunnig ledning får hjälp att enas, och målet är en lösning i samförstånd. Ta kontakt med din kommun om du vill veta mer om samarbetssamtal. Kommunen kan också erbjuda familjerådgivning.

Om ni inte kan enas kan frågor om vårdnad, boende och umgänge prövas av tingsrätten i den ort där barnet bor. I mål om vårdnad, boende eller umgänge ska parterna normalt betala sina egna rättegångskostnader. Om du vill att en domstol ska ta upp en fråga om vårdnad av barn, barns boende eller barns rätt till umgänge ska du ansöka om stämning. Information om hur man går till väga för att ansöka om stämning hittar du här.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga och all lycka till framöver!

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
hejsan min frågor gäller för ensam vårnad. min sambo har tagit med sig barnen till hemlamdet (skottlnad) 3 månader sen utan att säga till mig till socialen heller. men jag har anmälla hoss ( polisen, socialen, familjerätten. och tingsrätten.) jag har en advokat också. 3 månader jag har inte pratat med mina dotter heller. kan ni hjälpa till mig för den frågor att ska komma vinna den här målet eller inte och vad kan man göra mer?
2016-08-25 16:18
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1546)
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval
2020-10-15 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

Alla besvarade frågor (85199)