Gemensam vårdnad efter skilsmässa?

Hej

Vi ska skiljas och min man ska ensam vårdnad, kan man klaga om jag vill dela vårdnad

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att barn fortsätter stå under båda föräldrarnas vårdnad efter en skilsmässa (6 kap. 3 § andra stycket föräldrabalken). Det ska dock beslutas om ensam vårdnad för en av föräldrarna om föräldrarna är överens om detta (ingen av dem vill ha gemensam vårdnad) eller om exempelvis en förälder allvarligt brister i sin omsorg genom exempelvis missbruk eller det annars anses vara barnets bästa med ensam vårdnad för en förälder (6 kap. 2a, 5, 7 & 8 § föräldrabalken).

Om ni inte redan fått ett beslut om ensam vårdnad för din man och du önskar gemensam vårdnad även efter skilsmässan brukar domstol besluta att vårdnad ska vara gemensam. Det krävs i princip särskilda skäl (exempelvis stora samarbetssvårigheter mellan er som går ut över barnet) eller att gemensam vårdnad är uppenbart oförenligt med barnets bästa för att domstol skulle besluta om ensam vårdnad för någon av er mot din vilja (NJA 1999 s 451, 6 kap. 5 § föräldrabalken).

Om din man redan har ensam vårdnad kan du begära att detta ändras till gemensam vårdnad. Detta kan du göra när som helst genom att väcka talan vid tingsrätten. Har ni precis fått en dom från tingsrätten som ger din man ensam vårdnad kan du också överklaga domen till hovrätten (instruktioner för detta ska du i så fall ha fått i samband med domen). Är ni överens om att vårdnaden ska vara gemensam ska rätten i princip godkänna er begäran; är ni inte överens gör rätten en prövning av vad som är förenligt med barnets bästa (vilket oftast är gemensam vårdnad). Om det inte finns något tidigare beslut om vårdnad kan ni också gemensamt anmäla er begäran om gemensam vårdnad till Skatteverket. (6 kap. 4-6 § föräldrabalken)

Jag vill också uppmärksamma dig på att om ni är överens om vårdnaden kan ni alltid avtala om frågan huruvida vårdnaden ska vara gemensam eller ensam. Avtalet är då giltigt förutsatt att det är skriftligt och att socialnämnden i er kommun godkänner avtalet (6 kap. 6 & 17a § föräldrabalken). Jag råder dig att kontakta socialnämnden om ni önskar hjälp med att utforma ett sådant avtal.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”