Gemensam vårdnad, avstånd och missbruk

2017-08-01 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Min fråga är om man har gemensam vårdad över barnet hur långt bort får man bo ifrån? Och och fadern har missbruk men lämnar rena prover osv har han då lika stor rätt bara föräldrarna kommer överens? Mvh
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då föräldrar har gemensam vårdnad om sitt barn måste båda vara överens rörande ett beslut som är ingripande för barnet och dess framtid. Detta framgår av 6 kap. 13 § 1 stycket i Föräldrabalken (FB). Om en förälder önskar att flytta långt bort, måste denne således få ett godkännande av den andra vårdnadshavaren för att kunna göra det. Var barnet ska bo geografiskt påverkar nämligen skolgång likväl som barnets rätt till kontakt med båda föräldrarna. Det finns inget specifikt avstånd om anses acceptabelt vid gemensam vårdnad. Vårdnaden ska istället avgöras utifrån olika omständigheter med barnets bästa i fokus. Får den som vill flytta med barnet inte ett godkännande av den andra parten, kan denne ansöka om ensam vårdnad hos domstol. Vidare kan föräldrar ha gemensam vårdnad även om barnet inte bor lika länge hos dem vardera, eftersom gemensam vårdnad snarare syftar på att ha delat rättsligt ansvar om barnets person. Även boendefrågan kan beslutas av domstol om föräldrarna inte kan enas kring detta. Sammanfattningsvis är gemensam vårdnad möjligt trots ett långt avstånd melon vårdnadshavarna, men båda dessa ska vara ense om detta vid eventuell flytt. Boendefrågan är sedan något vårdnadshavaren bör komma överens om med hänsyn till vad som är bäst för barnet och barnets vilja. Vid oenighet får domstolen istället ta beslutet med en utredning från Socialtjänsten som grund.

Gällande missbruksproblematiken stadgas i 6 kap 7 § FB att rätten ska besluta om ändring i vårdnaden då en förälder gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen av sitt barn vid utövandet av vårdnaden. Om fadern missbrukar kan domstolen alltså besluta om att denne inte är lämplig i sin roll som vårdnadshavare, och istället förordna om ensam vårdnad för den andra föräldern. Detta är en bedömningsfråga och jag har inte tillräckligt med information för att uttala mig mer i frågan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Therese Yngwe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?