Gemensam vårdnad - att flytta med barnet

2017-05-05 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Enligt lag så måste båda föräldrarna vara överens om flytt för att den ska genomföras. Jag är boende förälder till min ena son och vi har gemensam vårdnad. Vi var i tingsrätten för ett tag sedan där det slog fast om att han ska ha sitt boende hos mig och inte hos sin pappa Som bara är hans umgängesförälder. Nu är tankarna åt att jag eventuellt kommer att flytta 33 mil bort hur mycket kan han påverka det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vårdnad, boende m.m. hittar du i föräldrabalken (FB). Du kan titta närmre på den lagen här.

Möjligheten att flytta med barn

En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och när två personer har vårdnaden om ett barn är rätten och skyldigheten delad mellan dem (FB 6 kap. 11 § och 13 §). Att ha gemensam vårdnad om ett barn betyder alltså att man måste vara överens om frågor som rör exempelvis barnets skolgång och boende. En ytterligare fråga som vårdnadshavare måste vara överens om är – precis som du själv skriver – på vilken plats barnet ska bo.

Frågan om barnets boende som kan regleras genom avtal eller dom gäller hos vilken förälder barnet ska bo hos, inte var någonstans barnet ska bo. Trots att du genom dom har utsett till boendeförälder för ett barn måste alltså barnets andra vårdnadshavare godkänna om barnet ska flytta till en annan plats. Ett barns folkbokföring kan bara ändras om båda vårdnadshavare godkänner det.

Eventuella konsekvenser

Eftersom ert/era barns boende är en fråga som du och pappan måste vara överens om, så kan han hindra dig från att flytta genom att inte godkänna barnets/barnens flytt. Planerar du att flytta bör du därför prata med pappan om det och försöka komma överens om själva flytten och om hur ni ska hantera eventuella konsekvenser för umgänget mellan barnet och pappan som flytten kan få.

Att göra

Om du måste flytta men inte kan komma överens med pappan kan du väcka talan om ensam vårdnad i domstol. En vårdnadstvist är tidskrävande, kan vara mycket påfrestande för alla inblandade och utgången är inte alltid säker. Innan en vårdnadstvist är det därför alltid bra att försöka komma överens med den andra föräldern. Om det är svårt kan du i andra hand vända dig till Familjerätten i hemkommunen för hjälp genom samarbetssamtal. Skulle det i sista hand vara aktuellt att väcka talan om vårdnad rekommenderar jag att först söka hjälp hos en jurist med erfarenhet av just familjerätt.

Skulle du behöva ytterligare hjälp av en jurist i frågan om t. ex. vårdnad är du välkommen att boka en tid med oss här.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?