Gemensam vårdnad

2020-06-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, jag har en son som är 8 år och när han var ca 2 separerade jag och hans pappa. Ca 1 år senare ansökte jag om ensam vårdnad i rätten pga hans drogproblem och försäljning av droger och misskötande av praktiska ärenden som kräver båda föräldrarnas underskrift osv. Det slutade med att han genom telefon gav mig fulla vårdnaden när vi väl var i rättssalen (han dök alltså inte upp fysiskt). Han har varit väldigt oseriös i sin roll som pappa och ställt in umgängen och aldrig kommit på en skolavslutning eller liknande. Nu vill han ansöka om delad vårdnad. Vad har han för chanser och vad borde jag tänka på? Jag vill absolut inte att han ska ha vårdnad, han vill bara ha den för att kunna kontrollera. Han har blivit dömd för misshandel för ca 4 år sedan, påverkar det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid vårdnadstvister är barnets bästa avgörande för målets utgång (6 kap 2a § Föräldrabalken (FB)). Vad som anses som barnets bästa beror på omständigheterna i det enskilda fallet och grundläggande är att barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Att pappan tidigare dömts för misshandel är inte en omständighet som direkt gör att han inte anses som lämplig, men kommer att tas till hänsyn då det är en individuell bedömning som ska göras gällande vad som är barnets bästa. En omständighet som tas i beaktan vid bedömningen är dock risken att barnet far illa (6 kap 2a§ 2 st FB) Finns det därmed till följd av pappans drogproblem, misskötsel och misshandel en risk att barnets exempelvis utsätts för övergrepp eller inte tas omhand, bör det inte anses vara i linje med barnets bästa. Då din son är 8 år kan även viss hänsyn tas till barnets egen vilja. En annan aspekt som tas i beaktning vid bedömningen är att det för gemensam vårdnad värderas att föräldrarna har en god kontakt med varandra, vilket inte verkar vara fallet.

Jag kan inte säga hur domstolen kommer att bedöma detta fall, men som nämnt ovan finns det flera aspekter som inte bör anses i linje med barnets bästa. Mycket pekar därmed på begränsade chanser för honom att hävda gemensam vårdnad.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (797)
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?
2020-12-31 Kan andra än föräldrar bli vårdnadshavare?
2020-12-25 Hur ansöker man om verkställighet för umgänge?

Alla besvarade frågor (88149)