Gemensam vårdad och oense om boendet

2019-06-29 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Jag och barnens pappa har delad vårdnad, dvs lika mycket var. Vi har varit skilda i 5 år och barnen är 10 resp 14 år. Jag har nu träffat en ny man som också har barn. Hans barn och mina kommer väldigt bra överens och vi kommer så småningom att flytta ihop. Mina barn vill nu byta veckor och ändra till hela veckor istället för uppdelat i dagar, för att träffa hans barn och umgås med dom. Detta går inte barnens pappa med på. Jag har provat att få med honom på samarbetssamtal under alla dessa år, men det vägrar han. Vill så klart det bästa för mina barn och nu när vi har det uppdelat i dagar och ju äldre de blir, är det väldigt mycket saker de ska komma ihåg att packa, tunga väskor, de glömmer saker och vi kör fram och tillbaka med saker som de kommer på att de glömt. Hur kan jag gå vidare?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Relevant lag för din fråga är föräldrabalk (FB).

Vid gemensam vårdad ska beslut som rör barnets personliga angelägenheter tas av föräldrarna gemensamt (6:13 FB).

Samarbetssamtal är en möjlighet precis som du skriver, och ska erbjudas er som föräldrar i syfte att nå enighet i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge eller skriva avtal. (6:18 FB). Att anlita ett juridiskt ombud och föra en diskussion den vägen är också en möjlighet.

Kan ni fortfarande inte komma överens kan ni ansöka om stämning i tingsrätten, för mer information om hur ni då ska gå tillväga kan ni läsa här. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut kring vårdnad, boende och umgänge där barnen har rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrar (6:2 a FB).

Även tingsrätten får ge i uppdrag åt socialnämnden eller något annat organ att i barnets intresse anordna samarbetssamtal i syfte att nå enighet mellan föräldrarna. Fram till att tingsrätten fattar en dom eller att ni kommer överens sinsemellan har ingen av er mer rätt att ta beslut om viktiga beslut kring barnet än den andre. Undantag finns dock kring den dagliga omsorgen av barnet för den föräldern som barnet bor hos vid tidpunkten. Föräldrarna ska alltså bestämma tillsammans i viktiga frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter, vilket ett byta av dagar skulle innebära.

Sammanfattningsvis kan ni fortsätta försöka få till ett samarbetssamtal, anlita ett juridiskt ombud för vidare hjälp såväl som slutligen skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Det bästa är såklart om det går att nå en överenskommelse mellan er, men går inte det kan ni behöva gå till domstol.

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1393)
2020-02-18 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med sina barnbarn
2020-02-17 Kan en förälder hindra barnen från att träffa den andre förälderns nya partner?
2020-02-16 Får föräldrar lägga upp bilder på sina barn utan samtycke?
2020-02-09 Rätt till umgänge mellan barnbarn och mor- och farföräldrar

Alla besvarade frågor (77201)