FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt09/06/2016

Gemensam eller ensam vårdnad av 17-årig son?

Hej

Min ex fru & jag har delad vårdnad av vår yngsta son som fyller 18 i jan 2017

Nu ska hon flytta utomlands i ett par år.

Vad är lämpligast? Att jag som är hemma i Sverige har ensam vårdnad eller fortsatt gemensam?

Vilka för & nackdelar finns det med dom olika alternativen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gemensam vårdnad av barn är en huvudregel i Sverige. I undantagsfall kan dock den gemensamma vårdnaden upplösas och anförtros den ena föräldern i form av ensam vårdnad. Detta kan rätten besluta om på talan av någon av föräldrarna eller de båda, se 6 kap. 5 § 3 st. Föräldrabalken (FB) (https://lagen.nu/1949:381#K6P5S1). I 6 kap. 2 a § FB (https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1) stadgas att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vidare sägs att det vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska fästas särskild vikt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Enligt samma lagrum stadgas även att hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnet ålder och mognad. Det sistnämnda innebär att ju äldre barnet är, desto större inflytande har barnets egen vilja.

Er son fyller 18 om mindre än ett år och blir därmed myndig. Detta innebär att han är så pass mogen att han i princip själv kan bestämma hos vem av föräldrarna han ska vistas, oavsett om ni har gemensam eller ensam vårdnad. Eftersom det även råder en huvudregel om gemensam vårdnad, och för att det ska till mycket innan denna upplöses, ser det inte särskilt framgångsrikt ut att få ensam vårdnad i detta fall. En vårdnadstvist kan dessutom vara långvarig och den skulle troligen inte hinna bli löst innan er son har hunnit bli myndig. Ur en ekonomisk aspekt synes det inte heller vara lämpligast att starta en vårdnadstvist då det kan vara kostsamt för parterna.

Jag hoppas att du fick svar på det du ville!

Med vänlig hälsning

Sara BengtssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000