Gemensam eller ensam vårdnad av 17-årig son?

2016-06-09 i Barnrätt
FRÅGA
HejMin ex fru & jag har delad vårdnad av vår yngsta son som fyller 18 i jan 2017Nu ska hon flytta utomlands i ett par år. Vad är lämpligast? Att jag som är hemma i Sverige har ensam vårdnad eller fortsatt gemensam?Vilka för & nackdelar finns det med dom olika alternativen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gemensam vårdnad av barn är en huvudregel i Sverige. I undantagsfall kan dock den gemensamma vårdnaden upplösas och anförtros den ena föräldern i form av ensam vårdnad. Detta kan rätten besluta om på talan av någon av föräldrarna eller de båda, se 6 kap. 5 § 3 st. Föräldrabalken (FB) (här). I 6 kap. 2 a § FB (här) stadgas att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vidare sägs att det vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska fästas särskild vikt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Enligt samma lagrum stadgas även att hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnet ålder och mognad. Det sistnämnda innebär att ju äldre barnet är, desto större inflytande har barnets egen vilja.

Er son fyller 18 om mindre än ett år och blir därmed myndig. Detta innebär att han är så pass mogen att han i princip själv kan bestämma hos vem av föräldrarna han ska vistas, oavsett om ni har gemensam eller ensam vårdnad. Eftersom det även råder en huvudregel om gemensam vårdnad, och för att det ska till mycket innan denna upplöses, ser det inte särskilt framgångsrikt ut att få ensam vårdnad i detta fall. En vårdnadstvist kan dessutom vara långvarig och den skulle troligen inte hinna bli löst innan er son har hunnit bli myndig. Ur en ekonomisk aspekt synes det inte heller vara lämpligast att starta en vårdnadstvist då det kan vara kostsamt för parterna.

Jag hoppas att du fick svar på det du ville!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1674)
2021-04-12 Framåtvänd bilbarnstol - oeniga vårdnadshavare
2021-04-12 Kan jag hindra mitt barn från att träffa en viss person?
2021-04-11 Hur länge räknas barn som minderåriga?
2021-04-10 Vad händer om båda föräldrarna avlider samtidigt?

Alla besvarade frågor (91128)