Gemensam dödsboförvaltning.

Jag har en fråga ang, försäljning ur dödsbo före bouppteckning. En man avlider och efterlämnar 3 myndiga barn. I dödsboet finns diverse fordon b.la annat personbil och släpvagn. Har då ett av barnen utan de andra 2 syskonens medgivande rätt att före bouppteckning låta värdera fordonen och köpa dem för egen räkning? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör hantering av dödsboets egendom innan bouppteckning hittar vi relevant lagstöd i ärvdabalken, se här.

Hur egendomen ska tas hand om innan bouppteckning.

Som jag förstår det har inte särskild dödsboförvaltningen anordnats utan det är ni tre arvingar som ska sköta dödsboet fram till bouppteckningen. Förvaltningen av den dödes egendomar ska då ske gemensamt. Med gemensamt avses att beslut inte får fattas av en utan de andras samtycke. Enda gången en av er kan ta ett självständigt beslut är om åtgärden inte tål att uppskjutas, ex. reparationer av ett hus, vilket inte är aktuellt i ert fall. Detta innebär att värderingen och köpet av fordonen, eftersom det saknar de övrigas samtycke, är ogiltigt. De övriga kan då väcka talan mot handlandet, se ärvdabalken 18 kap. 1 § st. 1.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Vill ni ha hjälp med hur en sådan talan ska utformas kan ni anlita en av Lawlines betaltjänster alt. boka tid med Familjens jurist, vilket ni kan göra här.

Med vänlig hälsning

Niclas FribergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”