Gemensam bostadsrätt, utmätning?

2016-03-07 i Utmätning
FRÅGA
Om ett gift par äger en bostadsrätt tillsammans. Kan den utmätas för den ena partens skulder.
SVAR

En likartad fråga finns redan utförligt besvarad hos oss, varför jag hänvisar vidare till den - se här.

I korta drag är svaret jakande, då Kronofogdemyndigheten kan kräva en exekutiv försäljning av hela bostaden för att därefter ge den icke-skuldsatta parten dennes andel av köpeskillingen.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (477)
2020-10-29 Kan lös egendom tillhörande gäldenärens sambo utmätas?
2020-10-27 Bevisa att lös egendom tillhör någon annan
2020-10-26 Får Kronofogden utmäta mitt hus?
2020-10-25 Utmätning av fordon som står på annan än gäldenären

Alla besvarade frågor (85594)