Gemensam bostadsrätt, utmätning?

2016-03-07 i Utmätning
FRÅGA
Om ett gift par äger en bostadsrätt tillsammans. Kan den utmätas för den ena partens skulder.
SVAR

En likartad fråga finns redan utförligt besvarad hos oss, varför jag hänvisar vidare till den - se här.

I korta drag är svaret jakande, då Kronofogdemyndigheten kan kräva en exekutiv försäljning av hela bostaden för att därefter ge den icke-skuldsatta parten dennes andel av köpeskillingen.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (449)
2020-07-31 Kan man trots ett överlåtelseförbud testamentera fritt?
2020-07-29 Utmätning av sambos egendom
2020-07-28 Kan makars gemensamma hus utmätas för den ena makens skulder?
2020-07-21 Kan kronofogden göra utmätning i en lägenhet som de står skrivna på?

Alla besvarade frågor (82584)