FrågaFAMILJERÄTTBodelning01/04/2019

Gemensam bostad undantas bodelning vid upphörande av samboförhållande - vad bör den andra sambon tänka på?

Hej

Min sambo som nu har bott hos mig i 6 månader och håller på och bygger ett helt nytt hus som jag och mina 2 barn och hans 2 barn ska bo i. Det är hans hus och han vill att vi ska träffa en jurist och skriva på papper så att jag inte har någon rätt till huset och det förstår jag absolut men för min egen del känns allt väldigt osäkert. Har dåliga erfarenheter av det här sedan ett tidigare förhålkande då jag lämnade allt mitt och flyttade till hans hus. Jag hade tidigare bestämt mig för att inte hamna i den situationen igen och ville att vi skulle köpa någonting gemensamt. Vad ska jag tänka på när vi gemensamt flyttar in i hans hus? Jag tycker även att det är jobbigt då jag inte känner mig delaktig på något sätt.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till sambolagen och ärvdabalken, du hittar dem här och här.

Huset undantas bodelning

Som du kanske redan vet är det samboegendomen som ska fördelas mellan två sambos som separerar. Samboegendom är egendom som införskaffats för gemensam användning. Huset skulle förmodligen anses vara samboegendom, eftersom din sambo bygger det för att ni tillsammans ska flytta in i det. Genom att skriva ett så kallat samboavtal kan ni komma överens om att huset inte ska ingå i en eventuell bodelning. Utifrån informationen i din fråga är det ett sådant avtal sin sambo vill upprätta. (3-9 §§ sambolagen)

Hur påverkar avtalet dig?

Att huset undantas från bodelningen får konsekvenser för dig både i det fall att ni separerar eller om ert förhållande upphör på grund av att din sambo går bort.

Om ni separerar

I det fall att ni separerar kommer du vid bodelningen inte att få rätt till en del av huset och du kommer att bli tvungen att hitta en ny bostad. Jag föreslår därför att ni ser till att ägandeförhållandet reflekteras i utgifterna. Eftersom du inte kommer ha rätt att få en del av huset vid en bodelning och inte heller har rätt till en del av vinsten vid en eventuell försäljning bör detta reflekteras i dina utgifter kring huset. Enligt mig kan det vara rimligt att du är med och betalar kostnader för det faktiska boendet, men inte finansierar åtgärder som innebär att fastigheten stiger i värde.

Om din sambo går bort

Även om din sambo går bort ska en bodelning göras mellan er. Din sambos kvarlåtenskap utgörs då av hans del av samboegendomen och huset. Sambos ärver inte varandra enligt lag. Du har alltså inte rätt att ärva huset, om din sambo inte förordnat motsatsen i ett testamente. I sådant fall måste dock hänsyn tas till att hans två barn alltid har rätt att ärva en viss del var av hans kvarlåtenskap, den så kallade laglotten. Finns det inget testamente, kommer du med största sannolikhet även i detta fall tvingas flytta till en ny bostad. (se arvsordningen i 2 kap ärvdabalken)

För att du ska ha rätt att bo kvar i huset i det fall att din sambo går bort måste han alltså skriva ett testamente där han förordnar detta. Det står honom självklart fritt att välja om han vill upprätta ett eller inte. Men jag vill ge ett förslag på hur ett testamente kan skrivas, utan att hans barn helt förlorar sin rätt till husets värde. Han kan nämligen testamentera fastigheten till dig med fri förfoganderätt. Förutsatt att du har de ekonomiska förutsättningarna för det innebär detta att du kan bo kvar och att hans barn istället ärver huset efter att du har gått bort, så kallad efterarvsrätt. Det står dig då fritt att sälja huset, men inte att testamentera bort det. Efterarvsrätten är dock inte kopplad till huset i sig. Skulle du sälja huset har barnen därför fortfarande rätt till en viss del av din egendom när du går bort.

Sammanfattning

Att undanta huset från en bodelning kommer påverka din situation i det fall att ert förhållande upphör. Jag rekommenderar därför att du har detta i åtanke vid fördelningen av utgifter kring huset. Jag rekommenderar även att ni diskuterar möjligheten för er att skriva testamenten där ni förordnar er kvarlåtenskap till varandra med fri förfoganderätt, eftersom det skulle förbättra din situation i det fall att din sambo går bort.

Hoppas du har fått svar på din fråga och en liten hjälp på vägen! Vill du ha ytterligare råd kring din situation eller hjälp med att upprätta ert samboavtal, är du varmt välkommen att boka tid hos en av våra jurister här.

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000