Gemensam bostad - samboegendom.

Hej, jag betalade hela kontant insatsen då vi köpte en bostadsrätt. Vi separerade efter 2,5 år. Ingen bodelning enligt tingsrättens beslut. Nu vill hon hal halva kontant insatsen. Vi står 50-50 på lånen. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som du betalat hela kontantinsatsen för den bostad du och din tidigare partner bott i, att ni nu separerat och din partner begär halva kontantinsatsen, och du undrar vad som gäller.

I din fråga framgår inte om ni varit sambos eller ingått ett äktenskap med varandra. Inte heller framgår om ni upprättat ett samboavtal eller äktenskapsförord, vilket i sådana fall skulle vara styrande för vad som gäller i er situation. Jag utgår därför i mitt svar nedan från att ni enbart varit sambos och inte upprättat något samboavtal.

När ett samboförhållande upphör så kan bodelning genomföras om någon av sambornas begär det (8 § SamboL). Bodelningen innebär att den egendom som anses såsom samboegendom ska fördelas mellan samborna. Till skillnad från giftorättsgods i äktenskap är samboegendom begränsad i omfattning och avser endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, under förutsättning att de har införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL).

I ert fall verkar bostaden ha införskaffats för er gemensamma användning, och den kommer därför att vara samboegendom och ingå i en eventuell bodelning. Detta innebär att din tidigare partner har rätt till halva av samboegendomen. Däremot nämner du att tingsrätten bedömt att ingen bodelning ska göras. Då jag inte läst avgörandet kan jag inte uttala mig närmare om det, men ifall det är fallet verkar domstolen dömt till din fördel (och således ingen del tillfalla din tidigare partner). Jag rekommenderar dig att läsa igenom domstolens handlingar ännu en gång för att se vad som gäller och om behov finns begära förtydligande.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina AbaasRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning