Gemensam bostad för sambo. Rätt till andel av försäljningen?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om jag har någon rätt att ekonomiskt ta del av försäljning av en bostadsrätt? Min sambo köpte en lägenhet för ca 8 år sedan. Jag flyttade in ganska kort därefter och sedan dess har vi varit sambos. Under dessa 8 åren har vi fått två barn tillsammans och nu bestämt oss för att separera. Han har köpt ett hus och sålt den nuvarande lägenheten som vi bott i sedan 8 år, med en 100% vinst. Har jag som sambo något rätt att ta del av de pengarna som lägenheten säljs för även om jag inte stått skriven på ägandet? Han köpte, jag flyttade in kort därefter, men att vi varit sambos i lägenheten nu i 8 år. Med vänliga hälsningar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni har varit sambos och aldrig gifta är det sambolagen (SamboL) som är tillämplig. Det är också hit jag främst kommer att hänvisa mina svar. Jag utgår även ifrån att ni inte har något särskilt samboavtal.

Det som ingår vid en bodelning mellan sambos är samboegendomen. Det enda som är samboegendom är gemensamt bohag och bostad. En förutsättning är dock att egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). En bostad som har köpts innan samboförhållanden inleds anses inte ha förvärvats för gemensam användning. Undantaget är om bostaden köpts in väldigt nära inpå att samboförhållandet inleddes och det varit tydligt att avsikten med bostaden var att den skulle användas gemensamt. I så fall är det möjligt att anse bostaden som gemensam bostad (prop. 1986/87:1 s. 257).

Det är dock ett undantag och det krävs att det varit tämligen tydligt att avsikten med inköpet varit gemensam användning. Om inte det är fallet innebär det att oavsett hur länge ni har bott tillsammans i lägenheten har du inte rätt till någon del av försäljningen vid en försäljning.

När det gäller bohag som ni köpt in till lägenheten och som varit avsedd för ert gemensamma bruk har du däremot rätt till halva försäljningssumman (6 § SamboL).

Möjlig lösning

Den möjliga lösningen är att ni tillsammans ska komma överens om att du ska ha en del av försäljningen eftersom ni har levt tillsammans under flera år. I så fall blir det en gåva från din före detta sambo till dig. Denna är i så fall skattefri (8 kap. 2 § inkomstskattelagen).

Jag hoppas din situation löser sig på ett bra sätt!

Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3015)
2021-10-16 Kan sambo kräva halva bostaden efter bara kort sammanboende?
2021-10-13 Samboavtal och hyra
2021-10-12 Gemensam egendom i samboförhållande, dold samäganderätt
2021-10-11 Har min ex-sambo rätt att bo i min lägenhet, eller rätt till hälften vi en försäljning?

Alla besvarade frågor (96397)