Gemensam bostad enligt sambolagen

Hej, Jag och min sambo överväger att separera och undrar därmed vad som gäller min/vår bostad. Bostaden köptes av mig medan min sambo studerade utomlands. Under denna tid hade vi ingen gemensam bostad och vi var skrivna på olika adresser. Innan hennes utlandsstudier så var vi sambo i 2 år.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Enligt 3 § sambolagen gäller att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om den 1.) förvärvats för gemensam användning och 2.) inte annat följer av vad som är stadgat i 4 eller 9 § § sambolagen. Vid en bodelning ska  samboegendomen på begäran av någon av samborna fördelas mellan dem enligt 8 § sambolagen.

Gällande ”gemensam bostad” föreligger för bostaden utöver kravet på att den ska ha förvärvats för gemensam användning också att det enligt 5 § 1 st. sambolagen rör sig om fast egendom, byggnad eller en del av byggnad som samborna eller någon av dem äger eller innehar med nyttjanderätt om byggnaden är avsedd att brukas så som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.

De rekvisit som således ska tas hänsyn till i bedömningen av ert fall är huruvida bostaden har ”förvärvats för gemensam användning”, om den är ”avsedd att brukas så som gemensamt hem” samt om den ”innehavts huvudsakligen för detta ändamål”. De två senare alternativen tycks vara uppfyllda genom att ni har sammanlevt i bostaden. Det som blir avgörande är således det första rekvisitet vilket är en bedömningsfråga. I praxis har uttryckts att vad en sambo har förvärvat innan samlevnad normalt inte ska anses ha förvärvats för gemensam användning men i de fall förvärv har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det i vissa fall anses att egendomen har förvärvats för gemensam användning. Det avgörande blir således avsikten med förvärvet. Var avsikten att egendomen skulle komma att användas gemensamt och kan detta visas på kommer bostaden med stor sannolikhet att betraktas så förvärvad för gemensam användning. Vidare skulle vid en rättslig prövning av frågan även kunna komma att tillmätas betydelse att ni redan innan förvärvet och utlandsvistelsen var samboende, vilket antyder att avsikten varit att förvärva ett boende som skulle komma att brukas så som gemensamt efter de avslutade utlandsstudierna.

Slutligen ska även uppmärksamhet riktas mot möjligheten till fri avtalsrätt mellan sambor enligt 9 § sambolagen, detta innebär att ni helt kan frångå reglerna i sambolagen om enighet råder er sinsemellan.

Sambolagen finner ni https://lagen.nu/2003:376.


Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”