FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal27/09/2016

Gemensam bostad enligt SamboL?

Hej!

Jag gjorde en skilsmässa och köpte ut min fru och äger 100% av fastigheten. Jag träffade en ny tjej och hon flyttade in 3 mån senare. Nu ska vi separera och anser att hon ska ha halva huset. Hon har inte lagt in några pengar i fastigheten eller att vi har skrivit något om detta. Men hon hävdar att jag bara ägde 50% av huset och att jag planerade att bli sambo med henne vid tidpunkten då jag köpte ut min ex fru! Tacksam för hjälp.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att sambolagen ska gälla vid en eventuell bodelning. Det stadgas i 3 § SamboL att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (https://lagen.nu/2003:376). Definitionen av gemensam bostad finns i 5 § SamboL: fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehär med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål.

Jag har inte kännedom kring alla omständigheter i detta fall. Jag vet exempelvis inte hur länge ni bott i fastigheten gemensamt. Utifrån det du skriver verkar det tydligt att fastigheten inte är införskaffad för gemensam användning eftersom du redan bodde där sedan tidigare. Vad talar då för att så är fallet? Om den ena sambon flyttar in i en bostad som den andra sambon hade innan samboförhållandet inleddes utgör bostaden inte samboegendom. Detta betyder att den person som flyttat in hos den andre inte automatiskt har rätt till värdet på halva bostaden om förhållandet upphör. Detta gäller även om samborna gemensamt betalat ränta och amorteringar på bostaden, men i ditt fall har hon inte lagt in några pengar alls i fastigheten. Det skulle bli annorlunda om du sålde fastigheten och sedan, för dessa pengar, köpte exempelvis en ny lägenhet där ni gemensamt skulle bo. Då skulle det röra sig om ett boende som är införskaffat för gemensam användning.

Ett tips för att uppnå ett bättre skydd i framtiden är att uppräta ett samboavtal. Därigenom kan ni avtala om att sambolagens bodelningsregler inte ska gälla. Genom ett samboavtal kan två sambor avtala bort att viss egendom ska ingå i en eventuell bodelning. Ett samboavtal kan man skriva själv eller skriva med hjälp av en jurist.

Om du i framtiden skulle vilja ha hjälp med ett sådant avtal är du välkommen att kontakta oss igen! Lycka till i framtiden!

Nathalie ByströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?