Ge en del av fastighet till son som lånat ut pengar för fastigheten, förskott på arv?

Jag bor I England och har sommarställe I Sverige. Min son som bor I England har betalat 40.000 SEK som hjälp med lån på fastigheten. Kan jag ge honom del av fastigheten utan att det anses vara förskott på arv och är det tillåtit enlist engelsk lag?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Som förskott på arv räknas det som en arvinge fått i gåva av arvlåtaren. Detta gäller om inte du skriver annat i ett gåvobrev. Även om du inte skriver någonting i ett gåvobrev så är detta inte att anse som en ren gåva. En gåva tappar sin gåvokaraktär när avsikten inte längre är benefik. En gåvoavsikt föreligger inte när gåvogivaren förväntar sig en motprestation för gåvan. Gåvor som saknar ren gåvoavsikt kallas för remuneratoriska gåvor. Gåvan av del av fastighet kan ses som en ersättning för lånet och är i strikt mening inte att anses som förskott på arv.

Det räcker med att du i ett gåvobrev skriver att överlåtelsen inte ska utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). När ett arv inte anses som förskott på arv i ett land så gäller det vanligtvis också i andra länder som har avtal med Sverige i dessa frågor. Detta svar ingår i gratisrådgivningen.Kontakta oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16) så kan en av våra jurister hjälpa er med att upprätta ett skräddarsytt och juridiskt hållbart gåvobrev.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning