Ge bort halva fastigheten i gåva till sambo

FRÅGA
Jag har bott Ihop med min sambo sedan 1991, men det är han som står som ägare. Däremot står jag med på hälften av lånen. Nu vill jag att även halva huset skall stå på mig. Kan jag få det i gåva. Eller vad är det bästa för att slippa betala massa avgifter, stämpelskatt mm?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid överlåtelse av gåva gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Denna princip innebär att en överlåtelse av en fastighet ska ses som en gåva i sin helhet så länge köpeskillingen inte överstiger fastighetens taxeringsvärde. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde.

Gåvoskatten är avskaffad men i vissa fall kan stämpelskatt aktualiseras vid gåva av fastighet


Gåvoskatten är numera avskaffad i Sverige och ger din sambo halva huset till dig i gåva så behöver du inte betala någon skatt. När det gäller stämpelskatt så aktualiseras denna framför allt vid köp av fastighet. När det gäller gåva så kan du få betala stämpelskatt om du skulle överta något lån (vilket betraktas som betalning) eller annars betala någon ersättning för gåvan. Avgörande för frågan om någon stämpelskatt ska betalas eller inte vid gåva av fastighet är hur stor ersättningen för gåvan är i förhållande till föregående års taxeringsvärde på fastigheten. Endast i de fall ersättningen uppgår till 85 procent eller mer av taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas, vilket då sker på samma sätt som om fastigheten hade köpts. Observera här att eftersom det är halva fastigheten som du får i gåva så jämförs eventuell ersättningen med halva taxeringsvärdet.

Ett skriftligt gåvobrev måste upprättas vid gåva av fastighet

När det gäller gåva av fastighet så gäller att vissa formkrav måste iakttas. Gåvobrevet skall innehålla summan som fastigheten överlåts för (vid gåva är detta noll kronor), en överlåtelseförklaring där det klart framgår vilken fastighet som överlåts samt givarens och mottagarens personuppgifter Jordabalken 4:1, 4:29. Både gåvogivare och gåvomottagare måste skriva under gåvobrevet, vilket ska vara skriftligt. Önskar ni hjälp med att upprätta en gåvohandling kan ni ta hjälp av en jurist.

Ansökan om lagfart ska göras inom tre månader efter förvärvet

När du har förvärvat en fastighet genom gåva ska du även ansöka om lagfart för att registreras som ägare till fastigheten. Detta ska du göra inom tre månader efter det att du fått fastigheten. När du ansöker om lagfart ska du tillsammans med ansökan bifoga gåvobrevet i original.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Kristina Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2960)
2021-07-25 Sambos gemensamma husdjur vid separation
2021-07-24 Kan en bostad vara sambornas gemensamma även om jag har betalat för den själv?
2021-07-23 Hur länge får efterlevande sambo bo kvar i bostaden efter att den gått i arv?
2021-07-22 Har sambo rätt till hälften av huset vid en bodelning?

Alla besvarade frågor (94216)