FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBröstarvinge27/01/2016

Ge bort eller testamentera fastighet till bröstarvinge?

Jag samäger en fastighet tillsammans med min far ( 50/50 ), jag äger också en tredjedel av två andra hus tillsammans med mina två syskon.

Jag har bott utomlands i 35 år, medan mina bröder har bott i var sitt av de här två husen, jag har inte haft tillgång till husen och heller inte fått någon hyra. Pga detta vill min far kompensera mig med att jag tar över hans hus.

Kan han skriva över huset på mig, eller testamentera det, utan mina bröder?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Om din vill testamentera sin del av fastigheten till dig gäller att du blir skyldig att avräkna fastighetens värde från din laglott när arvet efter din far ska fördelas, enligt 7 kap. 2 § ärvdabalken, eftersom du och dina bröder som huvudregel har rätt till lika stora laglotter. Varje bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott och därför kan den inte testamenteras bort. Viktigt att veta är att ett testamente ska upprättas skriftligen och undertecknas med två vittnen närvarande (10 kap. 1 § ärvdabalken). Vittnena ska också underteckna testamentet.

Om din far i stället vill ge dig sin del av huset som en gåva så kan skriva över det på dig. Enligt 4 kap. 1 och 29 §§ jordabalken ska ni i så fall upprätta en skriftlig gåvohandling/gåvobrev. Handlingen ska skrivas under av dig och din far. För att gåvan inte ska ses som ett förskott på ditt framtida arv efter din far, enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken, bör din far uttryckligen skriva i gåvobrevet att gåvan inte är ett förskott på arvet. Om fastigheten ges bort under sådana omständigheter eller på sådana villkor att det är att likställa med ett testamente gäller dock reglerna om avräkning ändå, enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken. Exempel på när bestämmelsen är aktuell är när arvlåtaren skänker bort egendom på sin dödsbädd eller när arvlåtaren har nytta av egendomen fram till sin död trots att den är bortskänkt. Om din far till exempel fortsätter att bo i huset fast att han gett bort sin del till dig kan alltså reglerna om avräkning bli aktuella.

Om din far vill ha hjälp att upprätta ett gåvobrev eller ett testamente så erbjuds det via Lawlines avtalstjänst: här, eller genom att boka ett möte med en jurist hos Familjens jurist: här


Vänliga hälsningar,

Caroline OravaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?