Ge bort egendom - förskott på arv?

2016-03-24 i Förskott på arv
FRÅGA
Vi är tre syskon där jag är särkullbarn, min mors. Om min mors man och mina syskons far dör före min mor, (som är troligt med tanke på hans hälsa), kommer min mor att dela bohaget på mina två halvsyskon, sälja huset och ge pengarna till mina halvsystrar. Jag kommer således, när min mor dör, bara få en tredjedel av det som då finns kvar. Kan min mor verkligen göra så?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Gåvor som din mor ger till dina halvsyskon ska som huvudregel avräknas som förskott på deras arv efter din mor när hon går bort. Detta regleras i 6 kap. 1 § ärvdabalken. Undantag från detta är om det på något sätt framgår att din mor inte avsett att gåvorna ska vara förskott på arvet, till exempel genom att din mor har skrivit det i gåvobrev.

Om din mor skriver gåvobrev där hon anger att det hon ger till dina halvsyskon inte ska ses som förskott på arvet (eller om det framgår på något annat sätt), blir därför svaret på din fråga ja. Då ärver du endast en tredjedel av det som finns kvar.


Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1224)
2021-05-02 Förskott på arv?
2021-04-29 Om god man också är bröstarvinge?
2021-04-29 Kan gåva istället ses som förskott på arv?
2021-04-29 Vad gäller vid förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92030)