Ge bort bil innan utmätning?

2021-03-14 i Utmätning
FRÅGA
Kan kronofogden utmäta en bil om vi skriver gåvobrev slik som nedenfor, jäg skylder ca. 2millioner. er alenepappa til två barn med ensam vårdnad och arbetar 50% er avhengig av bil til å från arbete då det inte er kolektivt transport där jäg bor Givar av gåvo: namn: XXXXXX personnummer XXXXXX-XXXX adress XXXXXXX telefon XXX XX XX XXX Mottager av gåvo: namn: XXXXXX personnummer XXXXXX-XXXX adress XXXXXXX telefon XXX XX XX XXX §1. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING Gåvogivaren överlåter härmed en gåva till gåvotagaren i enlighet med angivna villkor i detta gåvobrev. §2. GÅVA SOM ÖVERLÅTS Gåva: VOLKSWAGEN PASSAT registreringsnummer: XXX XXX, identifieringsnummer: XXXXXXXXXXXXXXXXX §3. ÖVERLÅTELSEDAG 2021-03-14 §4. GÅVANS VÄRDE Värde i SEK: kr. 66.000,- §5. ENSKILD EGENDOM Denna gåva skall vara enskild egendom för gåvotagaren och skall därmed inte utgöra giftorättsgods i gåvotagarens hushåll. §6. VILLKOR Gåvan får inte överlåtas, säljes, pantsätta eller ges bort. Gåvogivaren bestämmer att denna gåva är skyddad mot utmätning. Om villkor bryts, måste gåvotagaren överföra gåvan tillbaka till gåvogivaren.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras primärt i utsökningsbalken (UB) men även konkurslagen blir relevant. Jag börjar med att diskutera ifall bilen kan utmätas över huvud taget, oavsett om du ger bort den eller inte. Sedan diskuterar jag dina möjligheter att ge bort den för att hindra att den blir utmätt.

Kan bilen utmätas?

Utgångspunkten är att det endast är din egendom som får utmätas för dina skulder (UB 4:17). Du anses automatiskt vara ägare i vissa fall. Ett sådant är ifall du har har besittning över bilen, dvs du har nycklarna och kan komma åt den utan hinder, utan att det framgår att någon annan äger den (UB 4:18). Ett annat exempel är ifall din make/sambo och du har gemensam besittning och det inte framgår att det är din makes/sambos bil (UB 4:19). Ett gåvobrev bör i båda situationer vara tillräckligt bevis på att den andre personen är ägare. Innan jag går vidare på "gåvospåret" vill jag dock lyfta en annan möjlighet.

Ger du inte bort bilen är utgångspunkten förvisso att den kan utmätas men från detta finns undantag. Ifall den är nödvändig för ditt arbete finns en möjlighet att den inte utmäts så länge det är till "skäligt värde" (UB 5:1 3p). Med tanke på att du inte kan ta dig till och från jobbet utan bilen, din familjesituation och att bilen inte är värd särskilt mycket i jämförelse med skulden är det inte orimligt att du får behålla den. Det är dock inte garanterat. Jag kan tillägga att det finns rättsfall där en bil utmätts men att personen fått behålla en del av summan för att köpa en billigare bil.

Kan du ge bort bilen?

När man är skuldsatt kan man inte ge bort egendom hur som helst. Med tanke på att din skuld är så pass stor finns en risk att du försätts i personlig konkurs. Då kan konkursförvaltaren kräva att gåvan ska gå åter så länge det sker inom sex månader från det att du gav den, eller ett år om gåvotagaren insåg att dina betalningsmöjligheter försämrades genom gåvan (konkurslagen 4:6).

Slutsats

Det är tekniskt sett möjligt för dig att ge bort bilen men det är inte något garanterat skydd mot utmätning. Dock finns en möjlighet att den inte utmäts oavsett, eftersom du har ett behov av den.

Jag hoppas det svarar på din fråga. Jag beklagar att jag inte kan ge ett mer entydigt svar. Självklart är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (566)
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning

Alla besvarade frågor (96421)