Ge anställd delägarskap gratis

2021-04-03 i Bolag
FRÅGA
Driver ett bolag där vi är två stycken delägare (50% var). Vi vill ge en anställd 5% delägarskap gratis då denna personen i stort sätt gör så att företaget går runt. Omsättningen är ca 10 miljoner kr och företaget går med vinst. Hur gör vi detta på bästa sätt?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga, det finns inget givet svar på vilket sätt som är "bäst" så jag kommer ge er några alternativ som ni kan välja mellan beroende på vad ni prioriterar.


Eftersom ni vill ge personen delägarskap gratis är den enda möjligheten att ge bort några av era egna aktier. Ett närliggande alternativ är nyemission, vilket ger er större frihet att reglera personens rättigheter i bolaget. Dock kan man inte göra en gratis nyemission utan personen måste betala minst kvotvärdet för varje aktie denne får, där kvotvärdet är aktiekapitalet delat på antalet aktier innan nyemission (ABL 1:6 & 13:4 3st). Jag beskriver nyemission kort nedan ifall ni skulle vara intresserade av det.

Ger ni bort aktierna får personen de rättigheter som följde med era aktier, t.ex rösträtt för varje aktie och eventuell utdelning (ABL 4:1). Detta kan i viss mån regleras genom ett aktieägaravtal där ni villkorar gåvan. Till exempel kan ni skriva ett avtal som innebär att personen måste ge tillbaka aktierna till er ifall denne slutar eller att personen inte ska rösta på bolagsstämman. Ett sådant avtal är inte bindande mot bolaget utan endast mellan er. Detta innebär att om avtalet inte följs så kan inte bolaget rikta något anspråk mot personen utan ni som privatpersoner kan endast begära skadestånd. Eftersom det ibland är svårt att konstatera någon skada kan det vara bra att inkludera en vitesklausul i aktieägaravtalet, t.ex "följs inte avtalet ska skadestånd utgå, kan inte skadan fastställas ska ett vite på X kr utgå".

Ni bör dock vara medvetna om att gåvan kan vara skattepliktig som inkomst för mottagaren. Vi har förvisso ingen gåvoskatt i Sverige men det finns en risk att gåvan ses som ersättning för arbete istället, eftersom personen är anställd i bolaget (IL 8:2 och 11:1). Med tanke på att ni verkar vilja ge aktierna på grund av dennes insatser i bolaget lär det ses som ersättning för arbete och därmed vara skattepliktigt (jfr Skatterättsnämndens avgörande 96-19/D).

För att genomföra gåvan kontaktar ni den bank där aktierna finns och ber dem göra en överföring till personen. Ofta har olika banker olika tillvägagångssätt men de bör kunna hjälpa er med det specifika. Ger ni lika många aktier var kommer personen ha 5% delägande och ni kommer ha 47.5% var. Exakt hur många aktier ni ska ge bort är inget jag kan räkna ut utan att veta hur många aktier som finns i bolaget.

Något ni bör fundera över är ifall ni vill föra in ett förköps eller hembudsförbehåll i bolagsordningen. Ett förköpsförbehåll innebär att om personen vill sälja/ge bort sina aktier måste denne rikta erbjudandet till någon av er först (ABL 4:18). Ett hembudsförbehåll innebär att om aktierna övergår till någon annan genom t.ex försäljning, arv eller gåva så har ni en rätt att lösa in dem (ABL 4:27) I båda fallen kan ni reglera priset/lösensumman med hyfsat stor frihet. Notera dock att ett sådant förbehåll blir bindande även för er eftersom ni endast har ett aktieslag i bolaget. I princip samma resultat kan uppnås genom ett aktieägaravtal men ett sådant är som sagt inte bindande gentemot bolaget utan bara er emellan.

Kort om nyemission

Ett annat sätt att ge personen delägarskap är att göra en riktad nyemission. Detta är lite krångligare men ger er mer frihet att reglera personens rättigheter i bolaget. Genom att göra en riktat nyemission kan ni nämligen begränsa rättigheterna kopplade till aktierna, t.ex rätt till utdelning eller rösträtt. Till skillnad från ett aktieägaravtal är detta bindande gentemot bolaget. Detta kräver att ni gör en ändring i bolagsordningen där ni skriver in vilka skillnader ni vill ska finnas mellan aktierna (ABL 4:2-3). Notera att ni måste skriva hur många av denna nya aktiesort som ska finnas samt reglera om/hur de har företrädesrätt vid bl.a senare nyemissioner (ABL 4:3).

Att göra en nyemission är krångligt och har många steg. Eftersom ni ville ge bort aktierna gratis beskriver jag därför inte i detalj hur ni går tillväga. Om ni vill göra en nyemission rekommenderar jag att ni anlitar en jurist just för att det är mycket som måste gå rätt till.

sammanfattning

Ni kan ge bort aktierna till personen genom att kontakta er bank. Detta kommer förmodligen ses som ersättning för arbete dock och därmed innebära inkomstskatt för personen. Vill ni reglera personens rättigheter som delägare görs detta enklast genom ett aktieägaravtal men det binder inte bolaget utan kan bara ge er rätt till skadestånd ifall avtalet inte följs.

Ett alternativ till gåva är nyemission. I en sådan kan ni reglera personens rättigheter i bolaget på ett sätt som är bindande gentemot bolaget. Detta är dock mycket krångligare och kan inte ske gratis.

Jag hoppas ni fått svar på er fråga! Ni är varmt välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (746)
2021-10-18 Kan jag starta ett aktiebolag trots skuld till KFM?
2021-09-30 Fastighet som ägs genom enskild firma
2021-09-30 Vilka lagar ska jag ha koll på vid bildande av AB?
2021-09-29 Solidariskt ansvar i handelsbolag

Alla besvarade frågor (96436)