GDPR - göra offentlig handling tillgänglig?

FRÅGA
Hej!Jag arbetar på en kommunal skola och har beställt ut lönelista för min arbetsplats.Jag har sedan strukturerat om den (från bokstavsordning till sifferordning) och satt upp den på ett kontor/ gjort den synlig för andra.Min arbetsgivare har nu sagt att jag har brutit gdpr genom detta.Stämmer det? Är att göra en offentlig handling tillgänglig inom den berörda verksamheten, med namn och lön, ett brott mot gdpr?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är överordnade lagen GDPR (1 kap. 7 § GDPR). Grundlagen gäller således före GDPR, vid konkurrens.

I Sverige har alla rätt att ta del av offentliga allmänna handlingar, på grund av vår offentlighetsprincip (Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 1 §). Detta gör man genom att vända sig till en myndighet och begära ut de önskade handlingarna.

Uppgifter om lön räknas som offentlig handling hos vissa arbetsplatser, om man har rätt att veta vad ens kollegor tjänar beror således på viken sorts arbetsgivare du har. På statliga myndigheter och kommuner är uppgift om lön, i regel, en offentlig handling. Därmed kan vem som helst begära ut handlingar om lön från en statlig myndighet (offentlighet och sekretesslagen 2 kap. 4 §).

Eftersom uppgifterna om lön inom en kommunal verksamhet är en offentlig uppgift och alla kan få ta del av den om de vänder sig till myndigheten och begär ut den, så ser jag inget större problem med din handling. Du får däremot inte behandla dessa uppgifter i strid med GDPR:s regler och principer.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (344)
2021-05-14 Ta del av allmänna handlingar
2021-05-14 När har man tillgång till en förundersökning?
2021-05-07 Hur länge förundersökningsprotokoll sparas efter att gärningsperson avtjänat fängelsestraff.
2021-05-07 Arkivering och gallring av FUP när någon dömts till fängelsestraff

Alla besvarade frågor (92281)