Gåvoutfästelse - ska egendomen ingå i kvarlåtenskapen?

Min far är ensam ägare till en bostadsrätt. Han är fortfarande gift med min mor men de lever åtskilda eftersom min mor bor på ett demensboende. Jag har inga syskon. Min far vill nu skänka bostadsrätten till mig, sin dotter, genom att skriva ett gåvobrev - ej förskott på arv.

Min far vill bo kvar i sin livstid i bostadsrätten.

Kan min mor kräva sin arvslott i denna situation eller blir lägenheten min att besluta om ifall min far faller ifrån innan min mor?

Lawline svarar

Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken har din mor rätt till den kvarlåtenskap som finns efter din far. Det som är avgörande är således vad som ska ingå i din fars kvarlåtenskap. Enligt 6 kap 1 § Ärvdabalken ska vad arvlåtare under sin livstid har gett till arvinge, ska räknas som förskott av arv om inget annat föreskrivs. Bestämmelsen uttrycker in presumtion för att avräkning ska ske. Viljeförklaringar om att avräkning inte ska ske, behöver inte ha viss form. Om det alltså tydligt framgår att det ska vara fråga om en gåva, så ska avräkning enligt lagen inte ske.

Enligt 17 kap 3 § Ärvdabalken, så ska det gällande gåvoutfästelse tillämpas vad som är stadgat om testamente. När det är fråga om en gåva som inte får göras gällande under gåvogivarens livstid, och således ej medför någon uppoffring av nämndvärd betydelse för givaren personligen, så är utfästelsen att betrakta som ett testamentariskt förordnande, som kan återkallas och i övrigt endast gäller under de i testamentslagstiftningen stadgade förutsättningarna.

Det innebär således att för att en gåvoutfästelse som du förklarar den, måste uppfylla samma krav som ett testamente. Kraven på ett testamentariskt förordnande stadgas i 10 kap Ärvdabalken och innebär bl.a. att det måste vara en skriftlig gåvoutfästelse och inte vara ogiltig pga. av formfel. Det är enklast om du läser 10 kap Ärvdabalkens1-5 §§, steg för steg för att säkerställa att alla formkrav är uppfyllda och inte någon ogiltighetsgrund föreligger.

Om gåvoutfästelsen uppfyller kraven, så är det ett testamentariskt förordnande, vilket innebär att det inskränker efterlevande makes rätt till arv enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken. För dig innebär det att du har rätt till bostadsrätten, och inte din mor.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade juristerna som Lawline samarbetar med genom att klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,


Michelle Rinaldo IversenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”