Gåvor till syskon, är det förskott på arv?

Om mor ger bort 500 000 var till 2 av sina söner, kan den 3:e sonen göra anspråk på dom pengarna vid en bouppteckning? Hon lever än och ville ge pengar till 2 av sönerna men inget till den 3:e. Laglotten kan ju hon inte ta bort i alla fall. Men om man har fått pengarna och det går flera år innan hon går bort kan han göra anspråk på pengarna som arv när hon går bort eller är det preskriberat efter en viss tid kanske flera år sen vi fick pengarna. Eller måste hon skriva ett gåvobrev och i detta skriva att pengarna hon har gett till de 2 sönerna med namn och personnummer inte ska vara ett förskott på arvet som kan komma i framtiden. Kan vi bli skyldiga det som han skulle ha fått om man inte skriver nåt även om det går 10 år. Hon får väl ge pengarna till de 2 sönerna om vill det utan att han den 3:e kan göra anspråk vid en ev. Bouppteckning.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln när en förälder ger en gåva till något av barnen är att det utgör ett förskott på arvet om inget annat sagts eller det med hänsyn till omständigheterna måste antas vara avsett (6 kap 1 § ärvdabalken). När föräldern i framtiden går bort och arvet ska fördelas räknar man då in den summan som den ena barnet fått tidigare på dennes lott (alltså barnets andelen av arvet). Det finns ingen preskriptionstid när det handlar om gåvor som utgör förskott på arv.

Exempel:
A avlider och efterlämnar sig 3 barn. Kvarlåtenskapen uppgår till 500 000 kr. Barn A har fått 100 000 kr i förskott.
500’ + 100’ = 600 000 kr

600 000 / 3 = 200 000 kr

Barn A: 200 000 - 100 000 kr (förskott) = 100 000 kr

Barn B 200 000 kr

Barn C: 200 000 kr

Sammanlagt: 200 000 + 200 000 + 100 000 = 500 000 .

Om ett eller flera barn har fått ett större förskott på arvet än vad som kan avräknas på deras lott vid ett arvsskifte blir barnet inte skyldig att betala något till de övriga syskonen (6 kap 4 §).

Det finns en möjlighet för föräldrar att ge gåvor till något av barnen utan att det ska utgöra ett förskott på arvet. För att en gåva till ett barn inte ska utgöra ett förskott på arv krävs det att föräldern uttrycker detta, helst skriftligt men det är inget krav (6 kap 1 §).

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att mamman i det aktuella fallet uttrycker vad hon vill med gåvorna till sönerna, alltså om det ska vara förskott på arv eller inte. Om mamman inte säger något är huvudregeln att gåvorna kommer utgöra ett förskott på arv och då kommer alltså den tredje sonen, som inte fått något förskott, att få ett större arv i framtiden. Syskonen som fått gåvorna kan dock inte bli återbetalningsskyldiga till det tredje syskonet om det är så att inte hela förskottet kan avräknas på deras lotter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lisa NaudotRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning