Gåvor till sina barn räknas vanligen som förskott på arv

Kan jag skänka mitt farsarv, känd fotograf, bestående av fotosamling till min dotter? Jag har även en son. 

Lawline svarar

Hej och stort tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan ge arvet du fick från din pappa vidare till din dotter. Regler kring arv finns i ärvdabalken (ÄB).


Du kan ge arvet vidare till din dotter

Det finns inget hinder mot att du ger arvet direkt till din dotter. Du får göra vad du vill med din egendom under din livstid, och arvet kommer ses som en gåva från dig till henne.


Gåvan kommer ses som förskott på arv

Gåvan kan få konsekvenser först när du dör. Överlåts gåva från förälder till en bröstarvinge (bröstarvinge = barn eller barnbarn) så utgör gåvan i regel förskott på arv. Innebörden av förskott på arv är att värdet för gåvan dras bort från din dotters arvsrätt den dag arvet ska fördelas, 6 kap. 1 § ÄB. Detta är för att det finns en slags utgångspunkt att arvlåtaren vill att barnen ska behandlas lika. Din dotter är då skyldig att avräkna vad hon mottagit genom förskott på arv från sin arvslott, 7 kap. 2 § ÄB.


Värdet av förskottet (som ska avräknas) ska läggas till kvarlåtenskapens värde, varefter det sammanlagda värdet fördelas mellan de arvsberättigade. Förskottstagarens andel minskas sedan med vad han eller hon erhållit i förskott, 6 kap 5 § ÄB. Som huvudregel ska beräknandet göras med egendomens värde vid mottagandet, 6 kap 3 § ÄB.


Exempel: värdet av farsarvet är 50 000 kr som din dotter får i gåva. När du dör så har du 50 000 kr i kvarlårenskap. Värdet av gåvan ska då adderas till kvarlåtenskapen som då blir 100 000 kr. Sedan ska det fördelas mellan din dotter och din son, alltså 50 000 kr var. Sedan ska 50 000 kr dras av från din dotter arv, eftersom hon redan erhållit den summan i förskott. Resultatet blir då att din dotter får 0 kr i arv när du dör (hon ha redan fått 50 000 kr i förskott), och din son får 50 000 kr i arv när du dör.


Man kan i gåvobrev avtala bort att gåvan ska utgöra förskott på arv

Det går att i testamente eller genom gåvobrev avtala bort att gåvan ska utgöra ett förskott på arvet. Detta görs enklast genom att ta med en benämning som “gåvan ska inte utgöra förskott på arv” eller liknande lydelse. Däremot kan en sådan skrivelse bli utan verkan om en annan bröstarvinge, i ditt fall din son, inte får ut sin laglott, 7 kap. 4 § ÄB. Vad som menas med laglott är hälften av en arvinges tilltänkta arv, så kallad arvslott, 7 kap 1 § ÄB. Exempelvis om din dotter och din son skulle ärva 100 000 kr vardera så har de båda en laglott som motsvarar hälften, det vill säga 50 000 kr som inte kan avtalas bort genom testamente eller gåvoutfästelser och som de alltid har rätt till.


Vill du ha hjälp med att upprätta ett gåvoavtal kan du vända dig till våran avtalstjänst som du hittar (här).


Jag hoppas du fick svar på din fråga och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”