Gåvor till arvtagare/förskott på arv

Hej!

Min farmor tänker skriva över hennes sommarstuga på hennes ena barnbarn. Har jag ingen rätt att ta del av den? Eller min pappa som fortfarande är i livet?

Har hon rätt att bara skriva över stugan på vem som helst, utan att någon ska köpa ut den och den eller att vi andra har någon rätt till stugan?

Mvh Isabell

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din farmor är ensam ägare av sommarstugan hon har full äganderätt över egendomen. Vid denna utgångspunkt har hon rätt att själv råda över sin egendom och kan därmed välja att sälja den eller att ge bort den.

Svaret kommer vidare utgå ifrån att det inte finns något testamente som reglerar fördelningen av arvet.

Förskott på arv

När det kommer till arv är utgångspunkten att gåvor att ges till bröstarvingar ses som förskott på arv, detta gäller så länge inget annat med hänsyn till omständigheterna får anses ha varit avsikten. Denna utgångspunkten följer av 6 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB).

Bröstarvingar är arvlåtarens barn, framgår av 2 kap. 1 § ÄB. Om någon av barnen är avlidet men har barn vid livet träder dessa in i deras förälders ställe och kommer nu att betraktas som bröstarvingar. I ditt fall innebär detta att för att man ska kunna föra en diskussion där förskott på arv är utgångspunkten krävs det att barnbarnet är bröstarvinge alltså att dennes förälder är avliden.

Om barnbarnet som fått gåvan inte är bröstarvingen (dennes förälder som är barn till din farmor är vid livet) följer det av 6 kap. 1 § 2 st ÄB att gåvan endast ska ses som förskott på arvet om det har framkommit att det rör sig om förskott på arvet genom att detta angetts eller genom andra omständigheter.

Avräkning från arvslotten

Jag utgår nu ifrån att barnbarnet som fått sommarstugan i gåva är bröstarvinge och att utgångpunkten om att gåvor till bröstarvingar utgör förskott på arv står fast.

Är detta fallet kommer det ske en avräkning från barnbarnets arvslott motsvarande värdet på gåvan.

Exempel för att göra detta tydligare:

Vi säger att din farmor hade två barn. Din pappa som är vid livet samt ett annat barn som är avlidet men har efterlämnat ett barn (personen kommer att benämnas som barnbarnet).

Farmors kvarlåtenskap uppgår till 2 miljoner vid hennes död.

Hon har innan sin död gett barnbarnet en sommarstuga värde 0,5 miljoner.

Vid arvsfördelningen kommer man nu se det som att gåvan aldrig hade givits och räkna med kvarlåtenskap om 2,5 miljoner (2 miljoner som fanns vid dödsfallet + 0,5 miljoner som var värdet av gåvan vid mottagandet)

Farmors kvarlåtenskap kommer nu att fördelas i lika delar efter hur många barn hon hade. Den delen som skulle tillfallit det avlidna barnet går vidare till barnbarnet.

Fördelningen av arvet blir alltså:

2,5/2 = 1,25

Din pappa: 1,25 miljoner

Barnbarnet: har redan fått 0,5 och kommer nu att få 0,75

Detta exempel förutsätter att det inte finns något testamente utan att arvet ska fördelas enligt den lagstadgade arvsordningen.

Som du ser att det förenklade exemplet ovan kommer en gåva till en bröstarvinge räknas som en del i dennes arv och avräknas från personens arvslott.

Om förskottet är för stort

En annan viktig aspekt att ta med dig är dock att om det skulle vara fallet att sommarstugan är värd mer än vad som utgör barnbarnets arvslott finns det som huvudregel ingen återbäringsskyldighet för mottagaren. Barnbarnet behöver då inte ersätta din pappa för att denne fått "för mycket". Detta följer av 6 kap. 4 § ÄB.

Sammanfattningsvis

När en person är vid livet finns det inga regler som säger att en gåvomottagare måste köpa ut övriga arvtagare. Detta gäller även om gåvan skulle vara värd mer än mottagarens arvslott. Gåvor som ges till bröstarvingar ses som utgångspunkt som förskott på deras arv och kommer räknas av från deras arvslott.

Inom arvsrätt finns det flera olika aspekter som kan bli relevanta för en bedömning för att få klarhet i vad som gäller i just ditt fall råder jag dig att boka en tid med våra jurister. Det kan du göra genom den här länken: http://lawline.se/boka.

Vänligen,

Jenny WärnerupRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”