Gåvor till arvlåtarens barnbarn, förskott på arv?

2018-01-23 i Laglott
FRÅGA
Hej,Min Pappa avled för en tid sedan, jag och min syster är enda bröstarvingarna. Det finns inget testamente eller några gåvobrev. Både min syster och jag har fått pengar som gåvor genom åren. Pappa hade även före sin bortgång givit som gåva 500.000 var till mina tre söner. Skall de pengar mina söner fått räknas in i det totala arvet som utgör grunden för laglotten? Får man inte ge bort pengar till någon utan att det räkans som förskott på arv eller gäller det endast bröstarvingar och finns det någon tidsgräns för hur gamla gåvor som skall tas upp vid en boutredning? Anses dessa gåvor till mina söner som förskott på arv och räknas det i så fall som om jag har fått förskott på arvet genom gåvorna till mina söner?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar kring vad som gäller för förskott på arv när detta inte getts till en bröstarvinge.

Förskott på arv kan inte ges till andra än arvingar, 6 kap. 1 § ärvdabalken. Du och din syster är de enda arvingarna efter din pappa. Så därför räknas inte gåvorna till dina söner som förskott på arv.

Däremot kan det ses som att gåvorna har getts under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvorna till syftet är att likställa med testamente. Om dessa gåvor när man lägger till deras värde till er pappas kvarlåtenskap inkräktar på din och din systers laglott ska de avräknas om ni så önskar. Om de inkräktar på era laglotter och ni vill påkalla detta för att få ut era laglotter kan ni väcka talan inom ett år från det att bouppteckning efter er pappa har avslutats, 7 kap. 4 § ärvdabalken. Om någon av er gör detta ska sedan det värde som behövs återbäras för att ni ska få era laglotter återbäras. Det spelar ingen roll hur länge sedan det var som gåvorna erhölls.

Dina söners gåvor har inget med dig att göra, så deras gåvor ska inte missgynna dig på något sätt, det är inte din laglott som de ska avräknas ifrån, utan hela kvarlåtenskapen, så att du får ut din laglott. Nu kanske gåvorna inte inkräktar på era laglotter, och då behöver ni inte göra något. Eller så bestämmer ni er för att dina söner kan behålla sina gåvor. Och då delar du och din syster bara på vad som är kvar.

Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare med detta, t.ex. om din syster väcker talan mot dina söner eller liknande, kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin

Sanna Wetterin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (879)
2022-01-18 Laglott och återbäring av gåva
2022-01-16 Kan fastigheter inkluderas i laglotten?
2022-01-14 Kan man ta ut sin laglott och därefter ärva mer genom efterarv?
2022-01-14 Kan min förälder testamentera bort 50 % av min arvslott?

Alla besvarade frågor (98657)