FrågaSKATTERÄTTÖvrigt03/11/2015

Gåvor till allmännyttiga ändamål

Har en styrelse i en båtklubb befogenhet att fatta beslut om att skänka pengar

till t ex flyktinghjälpen ?

Är det inte en sak för ett årsmöte ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 10 kap. 8 § i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar får styrelsen besluta om gåvor till allmännyttiga ändamål, så länge det med hänsyn till ändamålet och omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Vad som anses skäligt bedöms genom att det med hänsyn till föreningens ställning skall vara en gåva av ringa betydelse. Huruvoda gåvan är av ringa betydelse eller inte avgörs genom en skälighetsbedömning, 10 kap. 2 §.

Sammantaget innebär detta att det är tillåtet för styrelsen i en ekonomisk förening att besluta ge en gåva till allmännyttiga ändamål, så länge gåvan är av ringa betydelse med hänsyn till föreningens totala tillgångar.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Olivia ÅmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo