Gåvor till allmännyttiga ändamål

2015-11-03 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Har en styrelse i en båtklubb befogenhet att fatta beslut om att skänka pengartill t ex flyktinghjälpen ?Är det inte en sak för ett årsmöte ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 10 kap. 8 § i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar får styrelsen besluta om gåvor till allmännyttiga ändamål, så länge det med hänsyn till ändamålet och omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Vad som anses skäligt bedöms genom att det med hänsyn till föreningens ställning skall vara en gåva av ringa betydelse. Huruvoda gåvan är av ringa betydelse eller inte avgörs genom en skälighetsbedömning, 10 kap. 2 §.

Sammantaget innebär detta att det är tillåtet för styrelsen i en ekonomisk förening att besluta ge en gåva till allmännyttiga ändamål, så länge gåvan är av ringa betydelse med hänsyn till föreningens totala tillgångar.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Olivia Åman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (541)
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?
2020-09-29 Hur kort svarstid får Skatteverket använda?

Alla besvarade frågor (85448)